สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ค่าย I Do Love Mom Camp จังหวัดปทุมธานี

  

       

 

        เมื่อวันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย I Do Love Mom Camp เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ วัดพระธรรมกาย โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน มีกิจกรรมเพื่อระลึกถึงพระคุณของมารดา และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การชมวัด ตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะ และการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมธรรมทายาท ซึ่งจะเปิดอบรมในช่วงปิดภาคเรียนนี้

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร