สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ประเทศเบลเยียม

                    

         

 

     

 

        เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายเบลเยียมจัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว โดยมีผู้บวชจาก ๓ ประเทศ คือ ประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี กิจกรรมมีดังนี้ ภาคเช้า สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ สมาทานอยู่กลดเป็นวัตร ตักบาตร และออกกำลังกาย ภาคสาย ปฏิบัติธรรม ภาคบ่าย ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ภาคค่ำ สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และสุดท้ายเป็นพิธีรวมใจลูกพระธัมฯ

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร