สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฮ่องกง ประเทศจีน ร่วมงานสันติภาพของโลก

 

 

    

 

         เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายฮ่องกงร่วมกิจกรรมกับองค์กร Parliament of the World"s Religions เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสันติภาพแก่โลก โดยมีผู้ร่วมงานจากหลายสาขาอาชีพ และผู้นำทางศาสนา มาร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ภายใต้ชื่อ Peace on Earth Let it Begin with You and Me (สันติภาพของโลกเรี่มต้นที่คุณและฉัน) โดยมีคุณโฮเวีร์ด แม็คแครีย์ คุณไอวี แชน มาร่วมร้องเพลงสมาธิเพื่อสันติภาพ พร้อมทั้งนิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายฮ่องกงนำปฏิบัติธรรม

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร