สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ประเทศญี่ปุ่น

 

       

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีในภาคเช้า ตักบาตร ถวาย ภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายกองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ถวายกองทุนซ่อมแซมกุฏิ ถวายผ้าป่า ภาคบ่าย ถวายองค์พระประจำตัว ถวายกองทุนบาตรและผ้าไตร และพิธีรับมอบผ้าไตรกฐิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒

      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร