สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เปิดตัวหนังสือ World Peace Lies Within อาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย

                                   

 
 
      
 

         เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมอาศรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย มีการเปิดตัวหนังสือ World Peace Lies Within ซึ่งเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวและสิ่งก่อสร้างของวัดพระธรรมกาย โดยใช้ภาพเป็นตัวบรรยาย ในขณะนี้หนังสือ World Peace Lies Within อยู่ในขั้นตอนการรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุก ๆ ฝ่ายเพื่อนำไปปรับปรุงให้มีความน่าสนใจมากยี่งขึ้น              

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร