สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

YUWA CAMP สมาชิกยุวกัลยาณมิตรรวมตัวปฏิบัติธรรม
YUWA CAMP สมาชิกยุวกัลยาณมิตรรวมตัวปฏิบัติธรรม ณ สวนเพชรแก้ว อ.ฮอด จ. เชียงใหม่ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน- ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ภายใต้บรรยากาศทิวสนแสนร่มรื่น สมาชิกทุกคนต่างเพลิดเพลินกับการปฏิบัติธรรม และสนุกสนานกับการหล่อหลอมที่ทีมงานตั้งใจจัดเตรียมให้ ตั้งแต่การฝึกระเบียบแถว เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ เล่านิทานชาดก งานศิลปะท้องถิ่น ร้องเพลง แข่งกีฬาสี ฯลฯ เพื่อปลูกฝังเด็กให้รักการสร้างบุญ ตามแนวความคิดที่ว่า ยุวกัลยาณมิตร คิดระดับโลก ทำระดับโลก เริ่มระดับล่าง ชอบสร้างบารมีตั้งแต่เยาว์วัย ก่อนจากกันยุวกัลยาณมิตรต่างสัญญาว่าจะเป็นคนเก่งและดีตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนไว้ จะช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้สวยงาม เป็นโลกแก้วแห่งพระธรรมกาย และครั้งใดที่ได้มาวัดพระธรรมกาย เหล่ายุวกัลยาณมิตรก็จะมารวมตัวกันที่ เสา N7

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร