สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดกฐิน วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีทอดกฐีนสามัคคี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีสาธุชนมาร่วมงานกว่า ๔๐๐ ท่าน ภาคเช้าปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร ตักบาตร ภาคบ่ายพิธีกรรมเริ่มด้วยขบวนกฐินเวียนประทักษิณ ๓ รอบ หลังจากนั้นรับชมสื่อวีดีทัศน์ชุด "ประวัติความเป็นมาของวัดพระธรรมกายลอนดอน" ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกสร้างวัดจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยพิธีถวายผ้ากฐิน และรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์แล้วถ่ายภาพร่วมกัน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร