สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กฐินบูชาธรรมคุณยาย ประเทศไต้หวัน

                              

     

 

      

 

         เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดภาวนาไถจง จัดพิธีทอดกฐินบูชาธรรมคุณยาย พิธีในภาคเช้าตักบาตร ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหาร ภาคบ่ายปฏีบัติธรรมเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจให้บริสุทธี์พร้อมรองรับบุญกฐิน ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ จากนั้นทำพิธีถวายผ้ากฐิน และถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร