สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระ ประเทศญี่ปุ่น

  

         

 

          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีในภาคเช้าตักบาตร ถวาย ภัตตาหาร ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายผ้าป่ากองทุนเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ภาคบ่ายอัญเชิญพวงมาลัยดอกมะลิบูชาครูผู้คนพบวิชชาธรรมกาย และมีการสัมมนา "ร้อยรวมดวงใจแด่ดวงจันทร์" ซึ่งคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายโตเกียว ได้ร่วมใจปวารณากฐิน ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ รวม ๑๐๐ กอง เพื่อบูชาธรรมคุณยาย

      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร