สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

สัมมนาผู้นำบุญ ภาคนครหลวง ๖ กรุงเทพฯ

    

    

 

       เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกัลยาณมิตรภาคนครหลวง ๖ รวมใจจัดงานสัมมนาผู้นำบุญเพื่องาน ทอดกฐินสามัคคี บูชาธรรม ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสีกาจันทร์ ขนนกยูง (ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย) ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ มีผู้นำบุญเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน

      

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร