สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จันทบุรีบรรพชาสามเณรหมู่ยุวธรรมทายาท

 

 

จันทบุรีบรรพชาสามเณรหมู่ยุวธรรมทายาท เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา วัดสวน-มะม่วง ร่วมกับธุดงคสถานจันทปุระ และศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี จัดงานบรรพชาสามเณรหมู่ยุวธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๐ จำนวน ๑๑๑ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ณ ศาลาศรีอัมพวัน วัดสวนมะม่วง อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธี

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร