สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ปฏิบัติธรรมหลักสูตร Academy of Life รุ่นที่ ๒๔

                            

         

 

    

 

            เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ หลักสูตร Academy of Life ศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ รุ่นที่ ๒๔ ณ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนีนชีวิตให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยเทศน์สอนในหัวข้อธรรม อาทิ เรื่องทาน ศีล สมาธิ วงจรชีวิต กฎแห่งกรรม และการพัฒนาเครือข่ายอย่างถาวร

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร