สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการ The Middle Way รุ่นที่ ๒๘

                             

      

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๓ - ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมนานาชาติ The Middle Way รุ่นที่ ๒๘ ณ สวนป่าหิมวันต์ ภูเรือ จ.เลย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย สีงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และศรีลังกา ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้วีธีฝึกสมาธิ ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ และ สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร