สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมโครงการ Supervisor สภาธรรมกายสากล

  

 

      

 

          เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีเยาวชนระดับอุดมศึกษากว่า ๓,๐๐๐ คน จาก ๙๒ สถาบัน เข้าร่วมอบรมในโครงการ Supervisor เพื่อเตรียมจัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๘ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D., Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานเปิดการอบรม การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๘ จะจัดสอบในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนนี้ มีผู้เข้าสอบกว่า ๕,๑๐๐,๐๐๐ คน

               

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร