สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

รดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ นายวิระศักดิ์ ฮาดดา หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิธรรมกาย ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายพร้อมคณะเดินทางไปร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้ว่า-ราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว และภริยา และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ ท่าน เนื่องในวันมหาสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย เป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทย เมื่อถึง วันสงกรานต์ ก็จะมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร