สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ ๕๔

     

      

 

        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๖๖ วัด ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครีนทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจ ช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๒๓ จากนั้น เป็นพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ฯ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ทหาร ตำรวจ และสุดท้ายได้มอบอุปกรณ์จานดาวธรรมแก่คณะครูชมรมพุทธรักษา ๔ จังหวัดภาคใต้

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร