สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์

          

    

 

        เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอรีวา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีในภาคเช้า ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่าย ทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระ พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย โดยผ่านสัญญาณช่อง DMC