สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่า ๙ วัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                

      

 

      

 

            เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะสาธุชนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย กว่า ๓๐๐ คนได้ร่วมกัน ทอดผ้าป่า ๙ วัด ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกันถวายปัจจัยและไทยธรรมแด่ พระภิกษุสงฆ์จากวัดไทย วัดเวียดนาม วัดพม่า วัดจีน และวัดศรีลังกา จนครบ ๙ วัด จากนั้น ร่วมกันถ่ายภาพ ประวัติศาสตร์

          

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร