สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เยี่ยมชมวัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ

                                 

     

 

     

 

            เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายลอนดอนได้ให้การต้อนรับชาวพุทธบังคลาเทศ ซึ่งมา เยี่ยมชมวัด เนื่องจากทราบว่ามีวัดพุทธจากประเทศไทยมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมาร่วมทำบุญเพื่อเป็นกำลังแก่ พระศาสนา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับชาวพุทธทั่วไป

            

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร