สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายกองทุนยารักษาโรคและปล่อยปลา ประเทศญี่ปุ่น

                         

        

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ วัดพระธรรมกายโตเกียวจัดพิธีถวายกองทุนยารักษาโรคและปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมตามเวลาธรรมกาย ผ่านทางจานดาวธรรม จากนั้น ถวายกองทุนยารักษาโรค ในภาคบ่ายพร้อมใจกันไปปล่อยปลา ณ แม่น้ำอาราคาว่า