สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กองบริการงานบุญสำนักศรัทธาภิบาล จัดสอบตอบปัญหาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านศีลธรรม

                          

    

 

     

 

           วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ กองบริการงานบุญสำนักศรัทธาภิบาล จัดสอบตอบปัญหาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านศีลธรรมอาสาสมัครตามมโนปณิธานพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ โดยมีนักเรียนนักศึกษากว่า ๕๐๐ คน จากสถาบัน ๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนลำสนุ่น

       

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร