สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ACADEMY OF LIFE รุ่นที่ ๒๖

             

   

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๒ - ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์พัฒนาวิชาการสำนักการศึกษา วัดพระธรรมกาย ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ  ACADEMY OF LIFE  รุ่นที่ ๒๖ ณ ภูวนาลีรีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมเพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน

        

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร