สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๕๕ จังหวัดนราธิวา

                                

     

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนพุทธบริษัท ๔ ทั้งภายในและ ต่างประเทศ จัดพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๕๕ ที่โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมในวันนี้ เริ่มด้วยพิธีตักบาตร ภาคสายเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ซึ่งครั้งนี้มีการชักชวนชายไทยให้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา จากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด

           

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร