ข่าวประชาสัมพันธ์ : กัลยาณมิตร ธรรมะออนไลน์

พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2558

      กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน
      พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

 

พิธีภาคเช้า ตักบาตร บริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ สภาธรรมกายสากล
06.40 น. เริ่มพิธีตักบาตร
08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
09.30 น. ปฏิบัติธรรม และบูชาข้าวพระ
10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย / สัมมนาพิเศษ / ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายปัจจัยบูชาธรรม
12.15-13.20น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
13.30-15.00 น. สัมมนาพิเศษ
15.00 น. ปฏิบัติธรรม
16.00 น. เสร็จพิธี

พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
18.00 น. สาธุชนผู้มีบุญ ร่วมบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และบูชามหาปูชนียาจารย์
19.00 น. เสร็จพิธี