ยกแคลดดิ้งแผ่นสุดท้าย มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

            วลา ๑๗.๐๐ น.สาธุชนพร้อมกันที่บริเวณทางเข้า ๑ สภาธรรมกาย-สากล หันหน้าสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อร่วมพิธียกแคลดดิ้งแผ่นสุดท้าย และ จุดประทีปบูชา มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

            เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย และนั่งสมาธิเจริญภาวนา ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ได้เวลาสว่างแล้ว พระเดช-พระคุณหลวงพ่อธัมมชโยกดปุ่มรอกอัญเชิญแคลดดิ้งแผ่นสุดท้ายขึ้นสู่ยอดมหาวิหาร เพื่อติดตั้ง

            จากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญจำนวน ๒๙๒ ท่าน เคลื่อนขบวนสู่แท่นประกอบพิธี โดยมีพานพุ่มดอกไม้และปาริฉัตรเศรษฐีนำหน้า ริ้วขบวน คณะเจ้าภาพประจำที่บนแท่นจำนวน ๗๓ แท่น เพื่อกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างบูชามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

            เมื่อมหาวิหารสีทองอร่ามปรากฏอยู่เบื้องหน้า สาธุชนพร้อมกันจุดประทีปเพื่อบูชามหาวิหาร แสงไฟจากดวงประทีประยิบวิบวับไปทั่วลาน จากนั้นพระเดชพระคุณ-หลวงพ่อธัมมชโยนำสาธุชนอธิษฐานจิต ทุกคน ประคองอัญชลีโดยมีถ้วยประทีปอยู่ในอุ้งมือ เป็นภาพที่งดงามน่าประทับใจยิ่งนัก