พลุสว่างค้างฟ้า            

             มื่อดวงประทีปที่สาธุชนจุดสว่างไสวไปทั่วลานแล้ว พลุสวยงามจำนวนมากถูกจุดขึ้นเพื่อบูชามหาวิหาร และอีกส่วนหนึ่งยังเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ ปีแห่งความสมปรารถนา ท้องฟ้าที่มีความมืดเป็นฉาก ส่งให้พลุทุกดวงสว่างไสวสวยงาม ท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของทุกคน พลุสวยสว่างในวันนี้จะเป็นพลุค้างฟ้าอยู่ในใจเราตลอดไป

             คำพร คำพ่อ

            "เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นศักราชใหม่
สิ่งที่ลูกๆ ทั้งหลายควรจะนึกถึงเป็นอันดับแรก คือ
เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี
และขอให้ลูกๆ ของหลวงพ่อระลึกเสมอว่า
โลกนี้เป็นที่สำหรับให้เราสร้างบารมี
ไม่ใช่เป็นที่สำหรับให้เราเสวยผลบุญ
เพราะฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไป
เราจะใช้เวลาทุกอนุวินาที
เพื่อการสร้างบารมีให้มากที่สุด"

            โอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่ให้ไว้ในเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของลูกๆ ตลอดปี ตลอดไป