สืบสานวัฒนธรรมคุณยาย
            ครบางคนเคยบอกว่า เวลาแห่งความสุขมักเดินเร็วกว่าปกติ หลายคนที่มาอยู่ธุดงค์ปีใหม่ครั้งนี้คงเห็นด้วย เพราะเวลาเช้า สาย บ่าย ค่ำ ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ด้วยใจอิ่มเอิบอยู่ในบุญอย่างต่อเนื่อง

            เวลาบ่าย หลังจากฟังธรรมจากพระ-เดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแล้ว สาธุชนจะร่วมกันรับบุญดูแลสมบัติพระศาสนา ด้วยการทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ในการอยู่ธุดงค์ ตั้งใจทำอย่างสุดกำลังให้เกิดความสะอาด เรียบร้อยงามตา อย่างที่คุณยายเคยสอนและทำเป็นต้นแบบไว้ กิจกรรมนี้เป็นงบบุญงบใหญ่ ที่ควรค่าแก่การจดจำอีกงบหนึ่ง

            ประมวลบุญทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการอยู่ธุดงค์ต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ คงทำให้ลูก- พระราชฯ หลานคุณยายทุกคน อิ่มเอิบเบิกบาน มีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำกิจการ กิจกรรมต่างๆ ที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีเป้าหมายชีวิตที่เด่นชัดว่า เราเกิดมา เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และแสวงบุญสร้างบารมี มุ่งหน้าสู่ที่สุดแห่งธรรม