หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖..........................................................................................................................................


ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       วันออกพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งก่อนหน้านั้นหนึ่งวัน คือวันที่ ๑๐ ตุลาคม เป็นวันมหาปวารณา วันสุดท้ายของพรรษา ซึ่งมาพ้องตรงกับวันคล้าย วันเกิดครบรอบ ๑๑๙ ปี...

..........................................................................................................................................


สร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)
         ถ้ามีผู้ตั้งคำถามว่า เราเวียนว่ายตายเกิดมานานขนาดไหน ในเบื้องต้นคงตอบว่า เราเกิดกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว...
..........................................................................................................................................


ความรู้แจ้งของคุณยายอาจารย์
กับความรู้จริงของไอน์สไตน์

โดย : พระมหามนต์ชัย มนฺตาคโม

       บุคคลผู้เป็นเอก ย่อมบังเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก
ย่อมบังเกิดขึ้น เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย...
..........................................................................................................................................


การจัดการกับเวลา

สัมภาษณ์พิเศษ : ภพ ภิญโญ

       ๒๔ ชม./วัน ..คือสิ่งที่มนุษย์ได้มาเท่ากัน
แต่บริหารไม่เหมือนกัน จึงทำให้ประสบความสำเร็จต่างกัน
เธอผู้นี้..มีวิธีการจัดการกับเวลาอย่างไร
จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักธุรกิจหญิงดีเด่น..!!!
..........................................................................................................................................


เลิกเหล้า...แต่เข้าบาร์

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

       ผมอดเหล้าได้ครับ แต่อดเที่ยวบาร์ไม่ค่อยได้ครับ ?

..........................................................................................................................................


สมาธิ...พลังสู่ความสำเร็จ
โดย D072

       ใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่มีพลังอย่างมหาศาล ยิ่งหากเราสามารถหยุดใจ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ได้ ใจก็จะยิ่งมีพลังเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทับทวี ส่งผลให้สามารถดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต...

..........................................................................................................................................


โอวาทวันครูธรรมกาย
โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       หลวงพ่อชื่นใจ ปีติใจกับการสร้างบารมีของลูกๆ ทุกคนในวันนี้ ซึ่งเราได้มาสั่งสมบุญกันตั้งแต่เช้าเรื่อยมาจนกระทั่งถึงกลางคืนนี้...

..........................................................................................................................................


ปฏิปทาพระมงคลเทพมุนี

โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของเรา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิต จนกระทั่งค้นพบวิชชาธรรมกายกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง...

..........................................................................................................................................
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org