หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๑ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

..........................................................................................................................................

พระธรรมเทศนา
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

..........................................................................................................................................

บูชาธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

..........................................................................................................................................


การเข้าถึงฐานะ ๕ ประการ
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       การที่ยังมีวันพระอยู่ในประเทศไทย เพราะว่าเรายังมีวัด ๓ หมื่นกว่าวัด มีพระ ๓ แสนกว่ารูปทั่วประเทศ ถ้าไม่มีวัด ไม่มีพระ วันพระก็คงไม่มีแล้ว...

..........................................................................................................................................


การบูชาและการอธิษฐานผ้าไตร

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)
         เนื่องจากพวกเราได้ตั้งกองเป็นประธานกฐินกันในปีนี้ ในวันนี้จึงมารับผ้าไตรจีวร
เพื่อเอาไปอธิษฐานกันที่บ้าน หลวงพ่อจึงขอถือโอกาสพูดเรื่อง หลักการบูชาอธิษฐานผ้าไตร...
..........................................................................................................................................


ความยอดเยี่ยมทั้งปวงที่คุณยายอาจารย์ได้สร้างไว้ ณ วัดพระธรรมกาย

โดย : พระนพดล สิริวังโส
       วันนี้ ท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่อาตมาจะได้นำมาแสดง โดยเอาคุณธรรมของคุณยายของเรา คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ที่ได้อุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติธรรม ...
..........................................................................................................................................


ไม่ค่อยมีความอดทน ...ต้องฝึกตนใหม่

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

       หลวงพ่อครับ ผมไม่ค่อยมีความอดทนเลย ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร เวลามีเรื่องมากระทบความรู้สึกทีไร ผมแทบจะระเบิดเปรี้ยงปร้างเข้าใส่ พยายามระงับอารมณ์ แต่ไม่วายโกรธทุกที ผมจะบ้าหรือเปล่าครับ ?

..........................................................................................................................................


บทความพิเศษ
"วิทยาศาสตร์ (ทางใจ) ของการทำสมาธิ"

       เป็นสิ่งที่ “ตะลึงโลก” ก็ว่าได้ เมื่อ “ยักษ์ใหญ่” แห่งวงการนิตยสาร ระดับมาตรฐานโลก คือ “TIME Magazine” ฉบับวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ได้อุทิศเนื้อหา “กว่าสิบหน้ากระดาษ”...

..........................................................................................................................................


"ผม" ควรจะได้รับการยกย่องหรือควรถูกทำลาย

       ผมไม่รู้หรอกนะ ว่าหลายคนจะคิดอย่างไร ถ้าผมจะเล่าความจริงบางอย่างที่ผม ได้ทำลายชีวิตและอนาคตของคนจำนวนมาก ...

..........................................................................................................................................
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org