หากเราเดินทางเลียบริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เราจะได้พบกับวัดๆ หนึ่ง ที่แสดงถึงพลังสามัคคีของ พุทธบุตร และ พุทธบริษัท ๔ บริเวณนี้ ที่สามารถพลิกฟื้นวัดที่อดีตเคยร้าง ให้กลับมารุ่งเรืองด้วยธรรมะของ พระพุทธองค์อีกครั้ง วัดนี้มีชื่อว่า วัดศรีเมือง มีพระอธิการวิไล โสภโณ เป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม น่าเลื่อมใส ท่านเล่าถึงความเป็นมา ของวัดให้ฟังว่า " วัดแห่งนี้ร้างตั้งแต่เมื่อไรยาก ที่จะจำความได้ เพราะในขณะที่อาตมายังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ ก็เห็นวัดนี้ร้างแล้ว ในสมัยที่ท่านเจ้าอาวาสองค์เดิมคือหลวงปู่สมฤทธิ์ ถิราโภ ยังมีชีวิตอยู่ ตอนนั้นท่าน มีอายุ ๗๗ ปี เคยเล่าให้อาตมาฟังว่า ท่านและญาติโยมแถวนี้ ช่วยกันสร้างวัดนี้ขึ้นมา อย่างหามรุ่ง หามค่ำทีเดียว


            ๒ ปีต่อมา หลวงปู่ท่านมรณภาพลง พระครูสิริสาครวัฒน์ และอาตมาซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้บวช จึงช่วยกันบูรณะต่อ จนเมื่ออาตมาบวชแล้ว ก็ได้ช่วยกันพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๒ พระครูสิริสาครวัฒน์ ท่านมรณภาพ อาตมาจึงรับช่วงมาเป็นเจ้าอาวาสและพัฒนาวัดจนถึงปัจจุบัน "

            ด้วยความปรารถนาที่จะพัฒนาคนและพัฒนาวัดให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พระอธิการวิไล จึงเดินทางแสวงหาต้นแบบในการพัฒนา วัดจากแหล่งความรู้ต่างๆ จนกระทั่งมาพบ กับวัดพระธรรมกาย


            " เมื่อก่อนอาตมาก็ไม่เข้าใจวัดพระธรรมกายตามข่าวที่ออกมา ดังนั้นอาตมาจึงขอมาพิสูจน์ ด้วยตนเอง จนได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาวัด เช่น พยายามให้ทุกพื้นที่ ในวัดสะอาด ไม่มีมูลของสุนัข แม้แต่ห้องน้ำก็ต้องสะอาด ส่วนเรื่องการพัฒนาคนก็พยายาม ทุกทาง ที่จะให้ชุมชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยทุกๆ วันในตอนตี ๕ จะเทศน์ผ่านหอกระจายข่าว แรกๆ โยมเขาก็บ่นเพราะรบกวนเวลานอน นานๆ ไปโยมก็ชอบ วันไหนถ้าไม่เปิดเสียงเทศน์ โยมเขาก็ จะมาถามว่าอาพาธหรือเปล่า เขาไปทำงานสาย เพราะไม่มีใครปลุก "

            นอกจากนี้ บริเวณรั้ววัดแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้ง ของโรงเรียนวัดศรีเมือง ซึ่งมีคุณครูอารีย์ พลอยเปลี่ยนแสง เป็นผู้อำนวยการ คุณครูเล่าให้ฟังว่า " ทุกวันพระท่านเจ้าอาวาส จะคอยปลูกฝัง ให้ญาติโยมที่เข้าวัด และคุณครูทุกคนสวมใส่ชุดขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่า วันนี้วันพระ ทำให้นักเรียน เห็นความสำคัญของวันพระ นอกจากนี้ยังได้นำเด็กนักเรียน ทุกชั้นปีหมุนเวียนกันมาตักบาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์จากท่านเจ้าอาวาส และหากพบว่านักเรียนคนไหนเกเร ก็จะส่งให้ท่านเจ้าอาวาสทำโทษ โดยการให้นั่งสมาธิ บ้างก็ให้บวชสามเณร เพื่อให้ฝึกฝนตนใหม่ เด็กก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น "


            มนุษย์จะสมบูรณ์ได้ต้องอาศัย หลักธรรมคำสอน ลำพังให้การศึกษาเพียงอย่างเดียวยัง ไม่พอ ต้องปลูกฝังคุณธรรมเข้าไปในใจ ดังนั้นที่วัดแห่งนี้จึงได้ติดตั้ง จานดาวธรรม ช่อง DMC และได้นำความรู้ จากรายการต่างๆ ในดาวธรรมมาพัฒนาคน พัฒนาวัดอย่างมากมาย

            " อาตมาให้นักเรียนชมดาวธรรม ทำให้รู้เรื่องกฎแห่งกรรม ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรม ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น เด็กจะแย่งกันล้างห้องน้ำ กวาดขยะ เกรงกลัว ต่อบาป มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างมาก ตัวอาตมาขอชื่นชมสื่อสีขาวดาวธรรมนี้ว่าดีมาก อาตมาดูตลอด ได้เห็นคุณครูไม่ใหญ่ท่านป่วย แต่ยังมีเมตตามาสอน ทุกวันไม่เคยขาด อาตมาได้กำลังใจ จากท่าน ขอให้ท่านหายป่วยเร็วๆ อยู่เป็นขวัญกำลังใจให้พุทธบริษัท ๔ ไปนานๆ "

            ด้วยผลงานที่ยากจะกล่าวได้หมดนั้นที่ท่านเจ้าอาวาสได้หยัดสู้ทำหน้าที่ของ พุทธบุตรตลอดมา ณ วันนี้วัดแห่งนี้จึงได้รับยกย่องเป็น วัดพัฒนาดีเด่นถึง ๒ ปี และโรงเรียนก็ยังได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธ อีกด้วย ผลงานนี้ได้ฝากไว้แล้วในดวงใจของพุทธบริษัท ๔ ตลอดไป