ท้องนาของแผ่นดินไทย เป็น แหล่งผลิตข้าวอันอุดม ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวไทยมานาน หลายร้อยปี เช่นเดียวกับวัด ที่นำพระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาหล่อหลอม อบรมจิตใจ ของเราชาวไทย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ปลอดภัยในวัฏสงสาร และในสถานที่แห่งนี้ ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีวัดแห่งหนึ่งชื่อว่า วัดตีตะเรด (วัดแขกล้อม) ซึ่งในอดีต เคยเป็นวัดร้างมามากกว่า ๘๖ ปี แต่แล้วในปี พ.ศ.๒๕๓๗ วัดแห่งนี้ได้กลับพลิกฟื้น เป็นวัดรุ่งขึ้นอีกครั้ง ด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ของพุทธบุตรผู้มีนามว่า พระปลัดไฉน อินฺทปญฺโ

             เนื่องจากวัดนี้ร้างมาเป็น ระยะเวลายาวนาน เสนาสนะต่างๆ จึงไม่สะดวก ประกอบกับ บริเวณวัด เป็นที่ลุ่ม ทำให้น้ำท่วม ช่วงแรกต้องประกอบสังฆกรรมบนเรือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนับถือ ศาสนาอิสลามเล่าให้ฟังว่า " เมื่อก่อนไม่เห็นว่าจะเป็นวัดเลย เห็นแต่ท้องนา หลวงพ่อท่านเก่งนะ สร้างวัดให้เจริญได้ "

             หลวงพ่อท่านได้เปิดใจให้ฟังเรื่องความลำบากในการสร้างวัดว่า " วัดแห่งนี้ผู้คนเรียก วัดแขกล้อม เพราะรอบๆ วัดมีพี่น้องต่างศาสนิกอาศัยอยู่ อาตมามาอยู่ที่นี่ช่วงแรกลำบาก ต้องอดทน สูงมาก ต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคมามาก เคยแม้กระทั่งถูกปองร้ายจากคนที่ไม่หวังดี ที่เขาเสีย ผลประโยชน์ ชาวบ้านก็แนะนำว่าให้ไปอยู่ที่อื่น สักพักหนึ่งก่อน ให้มาอยู่ลับๆ มาสั่งงานที่วัดตอนกลางคืน ส่วนตอน กลางวันก็ให้พระรูปอื่นดูแลไปก่อน ช่วงนั้นลำบากมากๆ แต่อาตมาคิดว่า สิ่งไหนที่ใครว่าทำยาก อาตมาจะทำสิ่งนั้น ให้ได้ จะไม่ขอหนีอุปสรรค จะไม่ท้อถอย "

            การพัฒนาวัดตีตะเรด หลวงพ่อท่าน ก็ได้ทำควบคู่ไปกับ การพัฒนาคนด้วย โดยได้จัดให้ มีการบวช และให้การอบรมศีลธรรม แก่เด็กนักเรียนเป็นประจำ

            "อาตมาให้เด็กเรียน และสอบธรรม ศึกษา แม้แต่เด็กนักเรียนที่นับถือ ศาสนาอื่น ก็มาสอบด้วย ปรากฏว่าผลสอบได้ผลดีกว่า นักเรียนพุทธอีก เพราะเขาให้ความสำคัญ กับศาสนามาก พอเลิกเรียนแล้ว เด็กของ เขาต้องศึกษาศาสนาต่อจนถึง ๕ โมงเย็น ส่วนเด็กชาวพุทธ เราพอเลิกเรียน ๓ โมงครึ่งก็ กลับบ้านไปเล่นแล้ว อาตมาอยากทำให้ ชาวพุทธเข้มแข็ง และเข้ามาศึกษา คำสอนของ พระพุทธเจ้า อย่างจริงจัง"

            หลวงพ่อท่านได้เปิดใจ ถึงเป้าหมาย ของการสร้างบารมี ของท่านว่า "ก็คิดว่าขอครองสมณเพศ จนถึงตาย อาตมาบอกโยมแม่ว่า ขอตายในเพศนี้ เดินตามแนว ที่ครูไม่ใหญ่ ได้แนะนำผ่านจาน ดาวธรรมว่า บวชมาเพื่อทำ พระนิพพาน ให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี ในขณะนี้แม้จะป่วยอย่างไรก็จะนำ สวดมนต์ทำวัตร เป็นประจำไม่ขาด อาตมาชอบไปสอนนักเรียน เพราะอยากให้เขาเป็นคนดี ไม่เคย ทอดทิ้งเลยสักปี ถ้าถามว่าต้องขอเลื่อน เป็นพระครูไหม ไม่ต้องเป็นพระครู ก็เป็นครูอยู่แล้ว"

            วัดแห่งนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับชมรายการธรรมะ ช่อง DMC หลวงพ่อท่านกล่าว ด้วยน้ำเสียง ที่ปีติว่า "ได้ดูดาวธรรมเรื่องกฎแห่งกรรม ที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านเทศน์ อาตมาฟังแล้วต้องสู้ จะไม่หนี ไปไหน มีกำลังใจมาก เปิดทั้งวันทั้งคืน ขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่มีเมตตากับอาตมา และญาติโยม ทำให้อาตมาเห็นในโทษภัยต่างๆ และได้รับทราบข้อปฏิบัติตัวของพระแท้ ขอให้หลวงพ่อ เป็นที่พึ่ง เป็นกำลังใจแก่อาตมาและพุทธบุตรต่อไปนานๆ "

             แม้วัดแห่งนี้จะเป็นวัดที่อดีต เคยร้าง และตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน ของพี่น้องต่างศาสนิก แต่เมื่อพุทธบริษัท ๔ รวมเป็น หนึ่งเดียวกันเช่นนี้ ย่อมสามารถพลิกฟื้น วัดร้างให้กลับมารุ่งเรืองได้ และพร้อมที่จะ นำคำสอนแห่ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ดวงใจของชาวโลก และทำให้เกิดสันติสุข ที่แท้จริงได้