หลายร้อยปีที่ผ่านมา บนผืนแผ่นดินนาม สิงห์บุรี ได้มีวีรชนผู้กล้ามากมาย ช่วยปกป้องผองภัย ให้กับประเทศชาติ ณ วันนี้ แผ่นดินแห่งนี้ ได้กำเนิดพุทธบุตรผู้กล้า อาสาพัฒนาวัดที่ร้างนับร้อยปี ให้กลับมา รุ่งเรืองอีกครั้ง วัดแห่งนี้ชื่อว่า วัดตาเถร ตั้งอยู่ที่อำเภอพรหมบุรี ท่านเจ้าอาวาสชื่อ พระอธิการทองย้อย นายโก ท่านได้เล่าประวัติของท่าน และของวัดอันร้างยาวนานให้ฟังว่า


             " ครั้งแรกที่บวชได้ ๓ ถึง ๗ วัน หลวงพ่อรู้สึกสบายใจมากๆ จึงบอกกับลูกๆ ว่าขอบวชต่อ ไม่สึกได้ไหม ลูกๆ ทุกคนก็ขอสาธุการและบอกว่า ไม่ต้องห่วงลูกๆ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โยมที่อยู่ ที่นี่ไปนิมนต์ หลวงพ่อ ให้มาอยู่ที่วัดนี้ เขาบอกว่าวัดนี้ร้างมายาวนาน เป็นร้อยปี ยังไม่มีใคร กล้ามาอยู่เลย หลวงพ่อก็รับปากมาโดย ไม่เห็นแก่ความ ยากลำบาก ขณะนั้นหลวงพ่อ อายุ ๖๑ ปี


             เมื่อมาถึง วัดมีสภาพร้างมากๆ เป็นป่ารก มีแต่พระเจดีย์เก่า และพระพุทธรูปของ หลวงพ่อใหญ่เท่านั้น หลวงพ่อก็เริ่มต้นสร้างวัด ด้วยเงินเพียงไม่กี่บาท มีพันบาทก็สร้างพันบาท มีหมื่นบาทก็สร้างหมื่นบาท หลวงพ่อจะไม่จ้างถ้าไม่จำเป็น จะพยายามทำเอง ออกแบบเองทุกอย่าง หลวงพ่อพอมีความรู้ทางช่างอยู่บ้าง ซึ่งพระในวัด และญาติโยมก็มาช่วยกัน หลวงพ่อพัฒนาวัด มาเรื่อยจนสร้างโบสถ์ ศาลา เมรุไปพร้อมๆ กัน ตอนนี้โบสถ์ก็เสร็จแล้วที่เหลือ ก็ทยอยกันเสร็จ ใช้เวลาเพียงไม่กี่ปี แต่ก็ยังต้องสร้างกันไปตลอดชีวิต หลวงพ่อตายแล้วก็จะมอบให้คนรุ่นหลังได้ใช้ ทุกวันเวลาเข้าจำวัด ก็นอนนึกถึงบุญว่า คนอย่างเรานี่หรือสร้างวัดได้ นึกแล้วก็ปลื้มใจ "

             พระลูกวัดและโยมอุปัฏฐากเล่าให้ฟังว่า " หลวงพ่อพระอธิการทองย้อย ท่านขยันมากๆ ตั้งแต่เช้าจนเย็นไม่ได้หยุดเลย โยมเห็นท่านทำก็มาช่วยกัน มีเหล็ก มีปูนก็นำมาร่วมกัน หลวงพ่อ ท่านทำทุกอย่างเพื่อพระพุทธศาสนา ไม่ได้ทำเพื่อตนเองเลย เอาเงินทุกบาทที่โยม ถวายมาสร้างวัด จนหมด "


             หลวงพ่อท่านได้ชมดาวธรรมช่อง DMC ท่านกล่าวถึง การพัฒนาคนว่า " ทุกวันพระ หลวงพ่อจะชวนโยมมา ฟังเทศน์ ดูดาวธรรม หลวงพ่อเองเทศน์ไม่เก่ง ไม่มีความรู้เปรียญธรรม อะไร พยายามบอกโยมว่า ให้หมั่นสั่งสมบุญ นรก สรรค์มีจริง ถ้าเบื่อทำบุญก็ให้มาบวช ซึ่งก็จะ ได้พระมาบวชเสมอ เหมือนหลวงพ่อบวช แล้วก็จะไม่สึก ขอตายในเพศนี้ หลวงพ่อ และพระในวัดได้ชม ดาวธรรมที่คุณครูไม่ใหญ่ พูดทุกวัน ดีมากๆ ท่านน่าเลื่อมใส มากสามารถสอนธรรมะให้คนเป็น คนดีได้ทั่วโลก "

             ภาพของพุทธบุตรวัย ๗๔ ปี ผู้ทุ่มเทชีวิตอย่าง เป็นเดิมพันพัฒนา วัดร้างให้กลับ มารุ่งเรืองอีกครั้ง ภาพเหล่านี้จะเป็นกำลังใจแก่พุทธบริษัท ๔ ที่ได้พบเห็น ให้มาร่วมแรงร่วมใจกัน ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้รุ่งเรือง