หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
 
ภาวนามัย สุขใจ เมื่อใจหยุด
ภาวนา หมายถึง การทำจิตให้ สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส ให้ สงบ จากกิเลสอาสวะ หยุดนิ่งอยู่ภายในตัว และให้ สว่าง ด้วยแสงแห่งธรรมภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกชื่อไปต่าง ๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา แต่เป้าหมายเดียวกันคือเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
ความคิดขั้นที่ ๓
ขณะนั่งรถผ่านพื้นที่การก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ผมได้ยินคำถามชวนคิดคำถามหนึ่ง ทำให้นึกถึงบรรยากาศการสนทนาของชาวต่างชาติสองท่านที่ได้มากราบหลวงพ่อ ท่านแรกเล่าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เขากำลังทำ เป็นโครงการสร้างที่พักตากอากาศติดชายทะเล ทั้งสวยงาม สงบ เป็นส่วนตัว มีความปลอดภัย ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
แม้ไม่มีเงิน ก็อธิษฐานขอหลวงปู่จนสำเร็จ
กระผมเป็นพระลูกชายของคุณครูไม่ใหญ่ที่รู้สึก Amazing กับอานุภาพอันไม่มีประมาณของหลวงปู่อย่างยิ่งยวด และยิ่งได้ฟังคุณครูไม่ใหญ่เล่าถึงพายุหมุนดำทมึนปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๙ ที่มุ่งหน้าตรงมายังหน้ารูปภาพหลวงปู่ที่ท้ายสภา แล้วหยุดชะงักเปลี่ยนทิศไปอย่างกะทันหัน ก็ทำให้ Alert ขึ้นมาเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ ที่เกิดกับโยมพี่ที่เคยเป็นอาสาสมัครที่แผนกคนหนึ่ง ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน สหประชาชาติ หรือ UN กำหนดให้วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปี เป็นวัน Earth Day แปล
วันคุ้มครองโลกเริ่มต้นเมื่อประมาณ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว โดยเริ่มจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทุกอย่างของโลก เพราะอเมริกาเริ่มเห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมีจำนวนมากขึ้น การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปโลกเราจะไปไม่รอด ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
ตอนจบ ความรู้ประมาณ รากฐานความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกความรู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ ด้วยการ แยกแยะให้ได้ระหว่าง ความจำเป็น ความต้องการ และความอยากได้ ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันนั้น เริ่มจาก การสะสม การกักตุน การกอบโกย ไว้เกินความจำเป็นในชีวิต ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากความไม่รู้จักพิจารณาว่า อะไรบ้างคือความจำเป็นสำหรับชีวิต ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
พีซเรฟโวลูชัน Peace Revolution ตอนเกาะกลางกาย
พีซเรฟโวลูชันครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๔๕๐ คน แต่มีเยาวชนจาก ๑๗ ประเทศ เพียง ๒๕ คน (หญิง ๒๑ คน ชาย ๔ คน) สามารถผ่านด่านบันทึกความดีออนไลน์ ๔๒ วัน พร้อมปฏิบัติพันธกิจพิเศษ ได้แก่ เยาวชนจากประเทศโบลิเวีย, เปรู, บราซิล, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, เยอรมนี, เบลเยียม, โปรตุเกส, ยูเครน, โรมาเนีย, บัลแกเรีย, สโลวีเนีย, คีร์กิซสถาน, อินเดีย, ฮ่องกง และปาเลสไตน์ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
สัมมนาพระไตรปิฎก การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน
คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตมาตลอดกว่า ๒,๖๐๐ ปี เหล่าพุทธสาวกในยุคแรกรักษาสืบทอด คำสอนอันล้ำค่าโดยวิธีมุขปาฐะ (การท่องด้วยปาก) และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีร์ใบลาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๔๕๐ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คัมภีร์ใบลานเหล่านี้ก็ผุกร่อนตามกาลเวลา บ้างก็สูญหาย บ้างก็ถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
บวช คือ ที่สุดแห่งชีวิตของลูกผู้ชาย ศูนย์กลางกาย คือ ที่สุดแห่งชีวิตของมวลมนุษยชาติ
ชีวิตที่จะเดินไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ เพื่อเสวยสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ได้ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องชัดเจน เพราะถ้าวางเป้าหมายผิดพลาด ใช้ชีวิตผิดทาง ก็ยาก ที่จะพาตัวเองให้หลุดจากทุกข์ทั้งปวงได้ และสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงต้องทราบก็คือ การได้เกิดเป็นชาย คือ การได้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับตัวเองสู่ความประเสริฐอันยิ่ง คือ การได้บวชเป็นพระ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
บวชแทนคุณมารดาบิดา สืบสานพระศาสนา พัฒนาตนเอง
โอวาทแก่นาคธรรมทายาท : บัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำผ้ากาสาวพัสตร์เข้ามา ในที่ชุมนุมนี้ ต่อหน้าพระสงฆ์ พระอุปัชฌาย์ เปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา การบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถือว่าเป็นโครงการบวชพร้อมกันมากที่สุดในโลก เธอทั้งหลายเป็นหนึ่งในแสนนั้น เท่ากับว่าได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญระดับโลก ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
๒๐ มีนา วันมหาปีติ พระแท้ คือ หัวใจของโลก และจักรวาล
“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ” นี่คือมโนปณิธานและแนวทางในการสร้างบารมีตลอดระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี ของวัดพระธรรมกาย เพราะเราตระหนักดีว่า การบังเกิดขึ้นของผู้มีสัมมาทิฐิเพียงคนเดียว ย่อมยังความสว่างไสวให้แก่โลก ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) ประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าความปีติยินดีย่อมจะมีแก่ทุก ๆ ท่าน เพราะท่านทั้งหลายมีน้ำจิตน้ำใจถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ ซึ่งท่าน เจ้าคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์แห่งวัดพระธรรมกาย มีท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิริยคุณ เป็นต้น ได้อัญเชิญหลวงปู่ทองคำโดยพระธุดงค์พันกว่ารูปจากวัดพระธรรมกาย มาสถิตประดิษฐาน ณ วัดสองพี่น้อง ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
ตามรอยมหาปูชนียาจารย์
วัดสองพี่น้องเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร บังเกิดใหม่ในเพศสมณะ โดยท่านได้อุปสมบทในพระอุโบสถแห่งนี้ เมื่อราว ๆ ๑๐๗ ปี ที่ผ่านมา ตอนต้นเดือน ๘ ปีพุทธศักราช ๒๔๔๙ และท่านก็อยู่จำพรรษา ณ วัดสองพี่น้องแห่งนี้ด้วย ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
บุญอัศจรรย์ บูชาบุคคลอัศจรรย์ ณ แผ่นดินอัศจรรย
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่พวกเราทั้งหลายกล่าวนามท่านด้วย ความเคารพว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ได้ค้นพบสิ่งอัศจรรย์อันจะนำพาชาวโลกทั้งหลายไปสู่ทางหลุดพ้น ท่านจึงเป็นบุคคล อัศจรรย์ ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
.................................................................................................
 
 

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   info@kalyanamitra.org  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org