ทบทวนบุญ วันมาฆปุรณมี "วันแห่งความปีติของมหาชนทั่วโลก"
วันมาฆบุชา เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรัก ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ...
ทบทวนบุญ
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต


        เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

       เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นพิธีตักบาตรคณะสงฆ์นับพันรูป ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์ อากาศยามเช้าเย็นสบาย ต้อนรับลำแสงอรุโณทัยเรื่อเรืองด้านทิศตะวันออก เหล่าสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศ เดินทางมาจากทั่วสารทิศ
เตรียมอาหารตักบาตรนานาชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ที่สามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งการตักบาตรในงานบุญใหญ่แต่
ละครั้งมีอาหารบิณฑบาตเป็นจำนวนมาก นอกจากจะถวายพระสงฆ์ ที่วัดพระธรรมกายแล้ว ส่วนหนึ่งจะนำไปถวาย ยังวัดต่างๆ
ทั่วประเทศอีกด้วย เช่น ๒๖๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจน วัดสาขาและศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนในหลายพื้นที่
นับเป็นการถวายสังฆทานที่ได้บุญยิ่งใหญ่จริงๆ

        กัลฯ อนันต์ อัศวโภคิน ประธานตักบาตรในวันนี้ พร้อมทั้งเหล่าสาธุชนหลายหมื่นคน ต่างน้อมนำภัตตาหารบรรจงใส่ถวายทาน
ด้วยความเคารพเลื่อมใส ต้อนรับวันแห่งความรักสากลของชาวพุทธ

       ๐๙.๓๐ น.พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์นำสาธุชนปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจให้ใสต้อนรับบุญใหญ่ที่กำลัง
จะเกิดขึ้น วันนี้ ทั่วพื้นที่สภาธรรมกายสากล ไม่มีผืนซาแลนสีเขียวให้เห็นโดดเด่นเลย เพราะเนืองแน่นด้วยเหล่า
สาธุชนผู้มีบุญในชุดขาวสะอาดตา นั่งเป็นแถว เป็นแนวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ตั้งใจมาสั่งสมบุญใหญ่กันถ้วนหน้า ภาพที่ออกสู่สายตาชาวโลก จึงเป็นต้นบุญต้นแบบแห่งความดีงามที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจในการทำความดี

         จากนั้น เป็นพิธีกล่าวคำถวายโคมมาฆประทีป โดยท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญ กัลฯ บุญชัย เบญจรงคกุล ต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน นำกล่าวถวายโดย กัลฯ สอง วัชรศรีโรจน์

       ๑๒.๐๐ น. ช่วงพักกลางวันเป็นรายการพิเศษ "สู้ต่อไป" สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลโล่พระราชทานฯ และโล่เกียรติยศ การสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๖

        ๑๓.๐๐ พิธีอัญเชิญ"โล่พระราชทาน และโล่เกียรติยศ" เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งภายในและต่างประเทศ เมื่อทุกอย่างพร้อมในพื้นที่ ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล นายสันติ รุ่งสุขพลากร
กล่าวรายงานความเป็นมาของพิธีมอบโล่ พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๒๖ ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมสอบ ทุกประเภทรวม
ทั้งสิ้นประมาณ ๕,๑๗๐,๐๐๐ คน

จากนั้น ท่านประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้มอบโล่พระราชทานฯ และโล่เกียรติยศแก่ ผู้ชนะเลิศประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทครูอาจารย์ ประเภททีม ประเภทบุคคล และสถาบันการศึกษา
ส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น เป็นต้น เสียงปรบมือดังกระหึ่มกึกก้องขึ้นอีกครั้ง เหล่าสาธุชนเรือนแสนร่วมแสดงความยินดี
กับเหล่าเยาวชนของชาติที่มีความสามารถอย่างน่าชื่นชม

       ๑๔.๓๐ น. หลังจากที่พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายแล้ว เป็นพิธีรับถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานภายใน มหาธรรมกายเจดีย์ และมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ทั่วประเทศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักเบิกบานในบุญ เหล่าสาธุชนผู้มีบุญต่างชูป้ายหมู่คณะจังหวัด อำเภอ ชมรม และตัวแทนของสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมถวายปัจจัยกันอย่างเนืองแน่น ต่างนำทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก
นำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อรื้อผังจน สร้างผังรวยถาวรกันไปทุกภพทุกชาติเลยทีเดียว

        ช่วงเย็น เป็น "พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World-PEC ครั้งที่ ๒" ณ ลานมหาธรรมกายเจดีย์เหล่าสาธุชนต่างทยอยเดินทางสู่พื้นที่ลานมหาธรรมกายเจดีย์ โดยไม่หวั่นไหวกับแสงแดดที่แผด
แสงแรงกล้า ต่างจับจองพื้นที่นั่งประจำโคม โคมละ ๑ คน โดยช่วยกันแกะผ้าพลาสติกที่ผูกมัดรอบโคมนำมาปูรองนั่ง
ทุกคนต่างอิ่มบุญ ยิ้มสู้แดด กันอย่างน่าอนุโมทนา เพราะเหมือนกับได้ชื่นชมผลงานตัวเองไปด้วย เมื่อนึกถึงภาพอาทิตย์ก่อน
ที่ได้ช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่ลานธรรม ตั้งแต่กวาดถูทำความสะอาด ไปจนถึงตั้งเสาและประกอบโคมด้วยมือตนเอง

        ๑๗.๔๐ น. ริ้วขบวนอัญเชิญโล่วัชรเกียรติยศ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้น กัลฯ อนันต์ อัศวโภคิน ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย
กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือ World-PEC ครั้งที่ ๒

       ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ แบ่งเป็นภาคภาษาไทย และภาคภาษานานาชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โล่ จาก ๖๐ ประเทศ กว่า ๖๐,๐๐๐ คนทั่วโลกต่างทยอยขึ้นรับโล่วัชรเกียรติยศด้วยความปีติภาคภูมิใจ เราได้ฟังเพลง "คุณคือบุคคลประวัติศาสตร์"
ดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง นับเป็นปรากฏการณ์ความตื่นตัวเรื่องการศึกษาหลักธรรมะอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยมีหนังสือ
"ครอบครัวอบอุ่น" ที่ไขปริศนาความลับทั้ง ๕ ห้องในบ้านอย่างน่าศึกษาอย่างยิ่ง ทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความรัก
ความสามัคคีกัน นำสู่สันติภาพโลกอันแท้จริง เริ่มต้นจากสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด แผ่ขยายไปทั่วโลก

        ๑๙.๑๐ น. พิธีเวียนประทักษิณ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำบูชา มาฆฤกษ์ จุดประทีป
เทียนชัยส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ นำคณะสงฆ์เดินเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมกับเหล่าผู้แทน
สาธุชนที่ร่วมเดินเวียนประทักษิณบริเวณวงแหวนรอบนอก เสียงสวดมนต์ดังขึ้น สาธุชนต่างน้อมนำใจตามเสียงสวดมนต์
รำลึกถึงวันประกาศหลักธรรมของพระพุทธองค์

       จากนั้น พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวอธิษฐานโคมมาฆประทีป แล้วกล่าวเชิญคณะประธานโคมเอกพิเศษสุด
คือ ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด ซึ่งเป็นสัญญาณ ให้โคมเอกพิเศษทั้ง ๙๔ แท่น และโคมมาฆประทีปนับแสนดวง สว่างไสวทั่วทั้งลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ มองเห็นได้ไกลสุดสายตาเหมือนท้องทะเลแห่งโคมประทีปที่แสงสว่างแผ่กว้างไม่มีที่สิ้นสุด

       วันมาฆบุชา เป็นวันแห่งความรักของชาวพุทธ เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงออกซึ่งความรัก
ต่อมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง ความรักของพระองค์เป็นความเมตตาความปรารถนาดีต่อทุกสรรพชีวิตด้วยความจริงใจ ทรงลำบากพระวรกายเผยแผ่พระศาสนาจนตลอดพระชนม์ชีพ ยาวนานถึง ๔๕ ปีเพราะอยากให้มวลมนุษยชาติได้
เข้าถึงหนทางแห่งความสุขภายในอันประเสริฐ คือหนทางสายกลางภายในดวงใจของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

       ดังนั้น หัวใจแห่งพระพุทธศาสนา หรือ "โอวาทปาฏิโมกข์" ที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้เป็นแม่บทในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น เมื่อใครได้นำหลักการเหล่านี้ ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องย่อมสามารถสัมผัสได้ถึงความเมตตา อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่ไม่เคยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา

 
.................................................................................................
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >