วีดีโอ ธรรมะ VDO

วีดีโอ ธรรมะ VDOแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP4) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดดูได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ค้นหา
พุทธประวัติ ชุดที่ ๒

กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ได้นั้น พระองค์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน ซึ่งพระองค์ได้ตั้งจิตรปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรกเมื่อ ๒๐ อสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมา

 
คะแนนปัจจุบัน : : [ให้คะแนนสื่อ ] บริการสั่งออนไลน์
  พุทธประวัติ ชุดที่ ๒

 • ตอนที่ ๕ ปฐมชาติที่ตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิ 
  16:46  นาที
 • ตอนที่ ๖ ถวายชีวิตเป็นมหาทาน 
  16:02  นาที
 • ตอนที่ ๗ สุเมธมาณพออกบวช 
  20:23  นาที
 • ตอนที่ ๘ สุเมธดาบดบสผู้ทรงอภิญญา 
  21:57  นาที
 • ตอนที่ ๙ พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  17:14  นาที
 • ตอนที่ ๑๐ ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรก 
  24:56  นาที
 • ตอนที่ ๑๑ มหาปิติของพระโพธิสัตว์ 
  16:05  นาที
 • ตอนที่ ๑๒ บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ 
  24:46  นาที
 • ตอนที่ ๑๓ พระโกณทัญญสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  18:42  นาที

 

กลับสู่หน้าหลัก VDO

แจ้งเสีย

ขอบคุณครับ

สาธุ

อนุโมทนานะผู้อ่าน

สาธุ

สาธุ ขออนุโมทนาครับจะนำไปใช้สอนนักเรียน

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

จะมีชุดที่ 3 ต่อไหมครับ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร