ชอบมาวัดเพราะได้นั่งสมาธิ ได้สวดมนต์ 

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2559

ชอบมาวัดเพราะได้นั่งสมาธิ ได้สวดมนต์ 

 

ชอบมาวัดเพราะได้นั่งสมาธิ ได้สวดมนต์ 

           ชอบมาวัดพระธรรมกาย เพราะวัดสะอาด สงบ ชอบมาเพราะได้นั่งสมาธิ ได้สวดมนต์ และได้คำตอบที่ติดอยู่ในใจมานานว่าเกิดมาทำไม ซึ่งหลวงพ่อท่านตอบคำถามแจ่มชัดแก่ใจของฉันมาก ยิ่งพอมีลูกยิ่งเห็นความสำคัญของวัดมากขึ้น เพราะอยากให้ลูกมีเพื่อนดี เพื่อนที่รู้จักบุญบาป ชวนกันทำบุญ นอกจากนี้ วัดยังพยายามฟื้นฟูศีลธรรมให้คืนกลับมา ช่วยสร้างสังคมที่ดี ปลอดภัย และเป็นสุขให้ลูกในอนาครให้อีกค่ะ

 

กัญจนวัชร์ ชันเมธีพิทักษ์