เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง ๓๕

วันที่ 07 มีค. พ.ศ.2561

ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพาน

 


 

๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖