จบแต่ยังไม่สงบ

วันที่ 27 พย. พ.ศ.2561

จบแต่ยังไม่สงบ

   ปรมาณูลูกแรก ที่ระเบิด ณ ที่แห่งนี้ เมื่อ 6 สิงหาคม 2488 ทำให้สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่มนุษย์เข่นฆ่ากันเองเพราะกิเลส  โลภ โกรธ หลงยุติลง.

   แต่สงครามกิเลสในใจ ระหว่างพระกับมาร ที่แย่งชิงพื้นที่ใจของมนุษย์ ยังไม่จบ ยังไม่สงบ ใจยังไม่หยุด ใจยังไม่นิ่ง ยังเข้าไม่ถึงความสุขที่แท้จริงของใจ สงครามภายนอกพร้อมทำงานเสมอ รหัสลับที่ถูกปกปิดไว้ คือ ใจใส เป็นบุญ (ฝ่ายพระ) ใจขุ่น เป็นบาป (ฝ่ายมาร).

   มีกฎแห่งกรรม เป็นกติกา มีเจตนา เป็นข้อกำหนด ดังที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้ เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ : ตถาคตกล่าวว่า เจตนานั้นแหละคือกรรม

   ตราบใดสงครามภายในใจยังไม่สงบ ยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ ที่สุดแห่งธรรม อย่าพึ่งนับศพนักสร้างบารมี...สวัสดี/เจริญพร

มนวีโร ภิกฺขุ
20 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561

 Total Execution Time: 0.0009870171546936 Mins