ใช้ชีวิตอย่างถูกหลักวิชชา ทำสิ่งที่ถูกที่สุด ดีที่สุด เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี


ตามหลักเหตุและผล หากเราไม่ทำ สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดแก่เรา หากเรากระทำ ไม่ช้าไม่นานสิ่งนั้น ก็จะเกิดกับเรา อย่างแน่นอน.
...อ่านต่อ
ไม่ได้ยก ไม่ได้ยอ ไม่ได้ปอ ไม่ได้ปั้นหากไม่มี หลวงพ่อท่าน ฉันคงไม่มีวันนี้...
...อ่านต่อ
บ้าอะไร จะเอาชีวิตเข้าแลก ทำเป็นประจำ ทำกันทุกวัน
...อ่านต่อ
บุญมี เจอยาดี หมอดี บุญลด ฤทธิ์ยาหด หมอหมดปัญญา
...อ่านต่อ
ศรัทธาเกิด ไทยธรรมมี เนื้อนาบุญ รออยู่ที่...
...อ่านต่อ
กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ในใจของมนุษย์ คือ อาวุธร้าย มีอานุภาพทำลายล้างสูง กว่าอาวุธใดๆในโลก
...อ่านต่อ
22 เมษายน พุทธศักราช 2558 วันคุ้มครองโลก การโคจรมาพบกันอีกครั้ง ระหว่าง... อานิสงส์มากกว่า กับ ที่สุดของวัตถุทาน
...อ่านต่อ
...ขอให้โชคดี ครอบครัวอบอุ่น เป็นครอบครัวธรรมะ มีพระคุ้มครอง กันทุกๆครอบครัว นะ...
...อ่านต่อ
ใครจน ขอให้รวย ใครป่วย ขอให้หาย ใครทุกข์ ขอให้คลาย ใครโชคร้าย ขอให้โชคดี ใครรวยแล้ว
...อ่านต่อ
คิดผิด คิดใหม่ คิดใหม่ จะไม่คิดผิด พูดผิด พูดใหม่ พูดใหม่ จะไม่พูดผิด ทำผิด ทำใหม่ ทำใหม่ จะไม่ทำผิด
...อ่านต่อ
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี เป็นพระ เป็นชี ยื่งต้องมี ความกตัญญู....
...อ่านต่อ
" ว่าอย่างไร ว่าตามกัน " สำคัญ ทำให้รู้ว่า เรายังรักกันอยู่...
...อ่านต่อ
ผู้รับ อร่อยในรสพระธรรม ก็พากันมาบ่อยๆ อร่อยบ่อยๆก็มาบ่อยๆ มาบ่อยๆก็อิ่มบ่อยๆ จะอยู่ใกล้หรือไกล ก็มากันบ่อยๆ
...อ่านต่อ
วันนี้...ใครจะโกหกไม่รู้ สำหรับพวกเรา 1 เมษา วันสิริมงคล เป็นวันแห่งการอธิษฐานจิต สร้างผังชีวิตให้ดีกันดีกว่า
...อ่านต่อ
ยุทธศาสตร์ของพระ ที่จะชนะมาร หยุด เป็นตัวสำเร็จ
...อ่านต่อ
เมื่อปฏิบัติตาม ปฏิบัติจริง ปฎิบัติตรง ย่อมเป็นทางมา แห่งความเจริญ ทั้ง ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนาบุคคล เหมือนสมัยพุทธกาล ดังที่ปรากฏ...
...อ่านต่อ
คนจนด้วยปัจจัย 4 ที่พักอาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค มีน้อยกว่า คนจนศีลธรรม
...อ่านต่อ
บัณฑิตทั้งหลาย ที่ติดคุกอยู่ในโลกใบนี้ จึงชอบหยุด จึงชอบนิ่ง ชอบดิ่ง เข้ากลาง ของกลาง ของศูนย์กลางกาย เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงของใจ ไม่ให้ถูกจองจำ
...อ่านต่อ
คนติดคุก ทะเลาะกัน ผิดกฏระเบียบของคุก ผู้คุมก็จะพิจารณาลงโทษทั้งสองฝ่าย
...อ่านต่อ
มนุษย์ที่เกิดมาในโลก จะรู้ไหมหนอ...ว่า ตนเองอยู่ในสมรภูมิการรบ แย่งชิงพื้นที่ใจ ระหว่างพระกับมาร
...อ่านต่อ
หากชาวพุทธในโลก ทำตามคำสอนของ หลวงพ่อพุทธทาส แบบนี้ได้ อะไรจะเกิดขึ้น....
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร