สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น


         วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ซึ่งจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ชาวท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ โดยพระอาจารย์ชยนนท์ กิจจานันโท ได้แสดงธรรมเรื่อง นิวรณ์ 5 คือ เครื่องกีดกั้นการทำงานของจิต สิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิต อันเป็นอุปสรรคต่อการทำใจหยุดนิ่ง นอกจากนี้พระอาจารย์ก็ได้แนะนำหลักในการกำจัดนิวรณ์พร้อมวิธีการที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมทั้งได้ถามตอบปัญหาต่างๆ หลังจากนั้นทุกท่านได้ฝึกสมาธิด้วยการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 เริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้มีความผ่อนคลาย ให้ปลอดความกังวล จากนั้นนำใจมาวางที่กลางท้อง และท่องบริกรรมภาวนาว่า สัมมา อะระหัง ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยเน้นให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักและได้นั่งสมาธิพร้อมกัน 40 นาที ซึ่งความรู้ในวันนี้นับเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับชาวท้องถิ่นทุกท่านเป็นอย่างมาก