หน้าแรก เวลาธรรมกาย ธรรมะประจำวัน วารสาร สื่อธรรมะ ข่าวและกิจกรรม ปกิณกะ
นิทานชาดก หนังสือธรรมะ คำสอนยาย เทป สนุกคิดส์ วีดีโอ มงคลชีวิต

 

 

 

 

 


ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

   ในอดีตกาล ณ
ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง
ริมทะเลไม่ห่าง
จากกรุงพาราณสี
มากนัก
 

  มีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่ ในบริเวณนั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่ง ได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ

  กระต่ายน้อยกินอิ่มแล้ว ก็หลบเข้าไปนอนใต้ใบตาลแห้ง ด้วยความไม่รู้จักประมาณในการกิน กระต่ายน้อยจึงคิดฟุ้งซ่านไปถึงเรื่องแผ่นดินถล่ม

  ในขณะที่กระต่ายน้อยนอนหลับอยู่นั้น ได้มีผลมะตูมสุกลูกหนึ่งตกลงมาจากต้น ใกล้กับบริเวณที่กระต่ายนอนอยู่

  เสียงผลมะตูมตกลงบนใบตาลแห้งทำให้กระต่ายน้อยตกใจ จนไม่ทันตั้งสติหาเหตุผลใดๆ พุ่งสุดตัวไปข้างหน้า แล้วร้องตะโกนลั่น

  กระต่ายตัวอื่นๆ เมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่ม ก็เชื่อทันทีโดยไม่คิดไตร่ตรอง วิ่งหนีตายกันจ้าละหวั่น จนรวมเป็นกระต่ายฝูงใหญ่

  ฝูงกระต่ายวิ่งไปพลางร้องตะโกนไปพลางจนลั่นป่า สร้างความตื่นตกใจแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย

สัตว์ทั้งหลาย เมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่ม ด้วยความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิต
อีกมุมหนึ่งอันสงบ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาราชสีห์ผู้เป็นใหญ่ในป่าแห่งนั้น
Copyright © Dhammakaya Foundation. All rights reserved.
 
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  

Home  | นิทานชาดก


นิทาน นิทานธรรมะ นิทานไทย นิทานธรรมะออนไลน์ นิทานธรรมะสอนคุณธรรม นิทานชาดก นิทานไทย นิทานเด็ก การ์ตูน การ์ตูนธรรมะ การ์ตูนคุณธรรม การ์ตูนไทย การ์ตูนภาพ การ์ตูนช่อง การ์ตูนเด็ก พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศีลธรรม จริยธรรม กฏแห่งกรรม อดีตชาติ pass of life chadok chataka tale story of lord buddha fable thai cartoon thai manga law of kamma