หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๓ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

..........................................................................................................................................


วัดอยู่เหนือความรวยความจน
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       หลวงพ่อไม่เคยเบื่อหน่ายเพศสมณะเลย แม้แต่เพียงวันเดียว ตั้งแต่บวชวันแรก เผลอประเดี๋ยวเดียว ๓๐ กว่าพรรษาแล้ว เป็นพระนี่ อยู่เหนือความรวยความจนนะ พระไม่ได้คิดเรื่องรวยและก็ไม่ได้คิดเรื่องจน มันเหนือตรงนั้นไปแล้ว...

..........................................................................................................................................


ปฏิรูปเทสสำหรับการสร้างบารมี

เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)


         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อชาติ เริ่มต้น ท่านก็มาพร้อมๆ และเคยเกิดเป็นมนุษย์อย่างกับพวกเรา แต่ความแตกต่างระหว่างพระองค์กับพวกเรา คือ แต่ละภพชาติที่พระองค์บังเกิดขึ้น ทรงได้มีโอกาสเกิดในปฏิรูปเทส....
..........................................................................................................................................


บุญบารมีของคุณยายอาจารย์ ณ ภาคพื้นยุโรป

โดย : พระวิจักษ์ สุทธิวโร
       หลวงพี่เป็นพระภิกษุที่ได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสอง ให้ได้ไปปฏิบัติภารกิจ ฝึกฝนตนเอง และสร้างบารมีในต่างประเทศ เป็นเวลาค่อนข้างนานทีเดียว ...
..........................................................................................................................................


วิธีของคนฉลาด

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

       ทำอย่างไร เมื่อเกิดปัญหากระทบกระทั่งกัน ในที่ทำงานบ่อยๆ จนบางครั้งกลายเป็นอคติส่วนตัว และเกือบทำให้เสียงาน ?

..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"เธอ...ให้ตัดสินใจใหม่ ก่อนที่ใครคิดจะทำอาชีพนี้"

โดย ธัน ธนวรรธ

        ความจน มหันตภัยแห่งห้วงวัฏฏะ ที่ทำให้หลายชีวิตต้องดิ้นรน กดดัน ให้ต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหลายอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน แล้วเปลี่ยนเป็นปัจจัยในการอยู่รอด...

..........................................................................................................................................


อานุภาพแห่งบุญ " ทำไมต้องรวย "
: อภิญญาชน

        รสชาติของความยากจน.. ทำให้รู้ว่า.. ทำไมต้องรวย
คนขยันทำงานตลอดชีวิต ใช่ว่าจะรวยเสมอไป...

..........................................................................................................................................


บั้งไฟพญานาค

" ในทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา "

         เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์นี้เกิดขึ้นในวันมหาปวารณา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หรือตรงกับวัน ออกพรรษาของประเทศลาว...

..........................................................................................................................................


พิธีเทคอนกรีตปิดยอดโดมมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        ณ วันนี้ วันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่สด จนฺทสโร ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ ๑๑๙ ปีในวันนี้...

..........................................................................................................................................


สมาธิ...พลังสู่ความสำเร็จ
โดย 072

        ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเติมให้กับตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเติมถูกจุดตามหลักวิชชา คือ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ด้วยแล้ว ไม่ใช่แค่ความสุขจากสมาธิจะบังเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ความสำเร็จ และสิ่งดีๆ ก็จะบังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของบุคคลผู้นั้นด้วย...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง => | ต.ค. | ก.ย. |
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org