หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖


..........................................................................................................................................


ของดีมีอยู่ในตัว
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       ภายในพรรษา เราได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่มาแล้ว บางคนก็สมหวัง บางคนก็เกือบจะสมหวัง เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกือบจะสมหวัง ออกพรรษาแล้ว ก็ให้ปฏิบัติธรรมกันต่อไปให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้นะลูกนะ...

..........................................................................................................................................


"วิชชา ๓" ขจัดความสงสัยเรื่องอจินไตย
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ
(หลวงพ่อทัตตชีโว)


         ในพระพุทธศาสนามีคำสอนอยู่เรื่องหนึ่งคือ "อจินไตย" คือเรื่องที่ไม่ควรคิด เรื่องนี้ถ้าฟังเผิน ๆ แล้ว ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับคำสอนในพระพุทธศาสนา...
..........................................................................................................................................


สัมภาษณ์พิเศษ
พลังรักจาก MOMMY (แม่)

โดย
ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์
       ความรัก - ความเชื่อ ลูก - ศาสนา
กับการรอนแรมมาใช้ชีวิต ภายหลังการแต่งงานในแดนอารยธรรมที่แตกต่าง ไม่ง่ายเลย..!!...
..........................................................................................................................................


ปัจจุบันธรรมของคุณยายอาจารย์

โดย : พระสมศักดิ์ ปิยสีโล
       คุณธรรมของคุณยายประการหนึ่งซึ่งสะดุดใจ แล้วก็ทันสมัยล้ำหน้ากว่าใครๆ ในโลก ที่ประทับใจหลวงพี่มากเหลือเกิน สิ่งนั้นคือคุณธรรมที่ยายอยู่กับปัจจุบัน...
..........................................................................................................................................


บั่นทอนกำลังใจทำงาน...มหันตภัยในองค์กร

โดย พระภาวนาวิริยคุณ

       ในที่ทำงานของผมมีคนทำงานมาก เวลาจะใช้ใครให้ช่วยทำอะไรหน่อย ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน จะทำอย่างไรดีครับ ?

..........................................................................................................................................


พิธีอัญเชิญหลังคาหอฉันคุณยายแผ่นสุดท้าย
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        วันนี้วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นวันอันอุดมมงคล ที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันมาประกอบพิธีอัญเชิญ...

..........................................................................................................................................


กำเนิดหอฉัน
คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

        นับแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน เรื่องราวและภาพของการถวายทาน การสร้างโรงทานเป็นสังฆทาน เป็นภาพที่เราพบเห็นหรือได้ยินจนคุ้นหูคุ้นตา...

..........................................................................................................................................


พิธีตอกเสาเข็มมหามงคลต้นสุดท้ายสร้างอาคารภาวนา
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        วันนี้เป็นวันแห่งมหาปีติ ที่ลูกทุกคนได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ พร้อมใจกันมาอัญเชิญเสาเข็มมงคลต้นสุดท้ายอาคารภาวนา ที่ได้เดินมหากุศลกันมาอย่างพร้อมเพรียง...

..........................................................................................................................................


หน้าที่ของพระภิกษุสามเณรที่สมบูรณ์
พระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

        หลวงพ่อปลื้มใจสามเณรหลายวัด โดยเฉพาะที่วัดบ้านขุน ที่มีความอุตสาหะเดินทางข้ามภูเขาหลายลูก เพื่อไปโปรดโยมพ่อ โยมแม่ ให้เลิกผลิต เลิกดื่ม เลิกขายเหล้า...

..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
อย่าคิดรวยด้านมืด

โดย ธัน ธนวรรธ

        เมื่อศึกษาลึกลงไปในประวัติศาสตร์พบว่า“หวย” เป็น การพนันที่มีมาแต่สมัยจีนโบราณ โดยผู้เล่นจะทายชื่อดอกไม้ที่เขียนไว้บนใบหวย...

..........................................................................................................................................


อานุภาพแห่งบุญ "พลิกผัง...รวย"
: ปราณี ชัยผดุง

        ก่อนที่งานสลายร่างคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง จะถูกจัดขึ้น คุณสมพร นงค์นาคพะเนา ได้ขออนุญาตสามีกลับไปบ้านเกิดที่ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง => | ต.ค. | ก.ย. | พ.ย. |
 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org