นิทาน แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน
           ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ
นิทานชาดก   มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก  คือ  เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรม เพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี
นิทานชาดก นิทานธรรมะ นิทานคุณธรรม นิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
ยาวิเศษ
โกสิยชาดก
ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
สมบัติมหาภัย
เวทัพพชาดก
ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
นกหัวดื้อ
สกุณชาดก
ชาดกว่าด้วยการเป็นคนดื้อ ว่ายากสอนยาก นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
แพะรับบาป
อายาจิตรภัตตชาดก
ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
นายนันทะกับบุตรเศรษฐี
นันทชาดก
 ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
เจ้าพ่อต้นไทร
อายาจิตรภัตตชาดก
 ว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
กวางน้อยใจเพชร
ติปัลลัตถมิคชาดก
 ว่าด้วยกวางน้อยใจเพชร
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
มิตรแท้
มหาอุกกุสชาดก
 ว่าด้วยการคบมิตร
หน้า 1 / 2
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
มหาอำมาตย์ผู้ทรงปัญญา
 มหาสารชาดก
 ว่าด้วยต้องการคนที่เหมาะกับเหตุการณ์
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
พลังสามัคคี
สัมโมทมานชาดก
 ว่าด้วยโทษของการแตกสามัคคี
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_มุณิกชาดก
 หมูจอมตระกละ
 มุณิกชาดก
 ว่าด้วยความมีอายุยืน
 ไทย  /  อังกฤษ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_พกชาดกชาดก
 นกยางกับปู
พกชาดกชาดก
 ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
นิทานธรรมะ_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_มหาสีลวราช_มหาสีลวชาดก
 พระเจ้ามหาสีลวราช
มหาสีลวชาดก
 ว่าด้วยการปรารภความเพียร

 ไทย  / อังกฤษ

1 / 2
นิทานธรรมะ_นิทานสอนใจ_การ์ตูนคุณธรรม_พระจูฬปันถก_ฆเฏสิ
 มนต์วิเศษ
เรื่องพระจูฬปันถกเถระ
 ว่าด้วยความขยันหมั่นเพียร

 
ไทย  /  อังกฤษ
คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_เสรีววาณิชชาดก
 พ่อค้าบัณฑิต
 เสรีววาณิชชาดก
 ปฐมเหตุแห่งการจองเวร
 
ไทย  / อังกฤษ
 
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_เทวธรรมชาดก
 เจ้าชายผู้ทรงเทวธรรม
เทวธรรมชาดก
 ว่าด้วยความเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ


1 / 2
การ์ตูนช่อง_นิทานธรรมะ_นิทานไทย_นิทานเด็ก_วัณณุปถชาดก
 สู้ไม่ถอย
วัณณุปถชาดก
 ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_นิทานภาพ_ติตติรชาดก_สามสหาย_ลิง ช้าง นกกระทา_ความเคารพอ่อนน้อม
 สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา
ติตติรชาดก
 ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

หน้า 1 / 2 / อังกฤษ
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_ทีฆาวุกุมาร_ทีฆีติโกสลชาดก_คลิปนิทาน
 ทีฆาวุกุมาร
ทีฆีติโกสลชาดก
เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร

การ์ตูนภาษาอังกฤษ_นิทาน_นิทานภาพ_จุลลกเศรษฐีชาดก_หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา_คลิปนิทาน
 หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา
 จุลลกเศรษฐีชาดก
 ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ
 
ไทย  /  อังกฤษ
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_โภชาชานียชาดก_ม้าสินธพ_ม้าอาชาไนย
 โภชาชานียะ อาชาใจเพชร
 โภชาชานียชาดก
 ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ

การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ตโยธัมมชาดก_วานรเจ้าปัญญา
 วานรเจ้าปัญญา
ตโยธัมมชาดก
ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

นิทาน_นิทานภาษาอังกฤษ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_ปัญจาวุธชาดก_ปัญจาวุธกุมาร_เจ้าชายใจเพชร
 ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร
ปัญจาวุธชาดก
 ว่าด้วยการทำความเพียร
 
ไทย  /  อังกฤษ

การ์ตูนเด็ก_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_กุกกุรชาดก_พญาสุนัขเจ้าปัญญา
 พญาสุนัขเจ้าปัญญา
กุกกรชาดก
 ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นิโครธมิคชาดก_พญากวางใจเพชร
 พญากวางใจเพชร
 นิโครธมิคชาดก
 ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า
 
การ์ตูนภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนนิทาน_วีดีโอนิทาน_ขราทิยชาดก_ลูกกวางหัวดื้อ
 ลูกกวางหัวดื้อ
ขราทิยชาดก
 ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก
นิทาน_นิทานภาพ_นิทานภาษาอังกฤษ_คลิปนิทาน_ทัทธภายชาดก_กระต่ายตื่นตูม
 กระต่ายตื่นตูม
ทัทธภายชาดก
 ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม
 
ไทย  /  อังกฤษ   
 
การ์ตูนนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_กัณหชาดก_ยอดโคกตัญญู
 ยอดโคกตัญญู
กัณหชาดก
 ว่าด้วยผู้เอาการเอางาน
นิทานคุณธรรม_วีดีโอนิทาน_นิทานชาดก_กุรุงคมิคชาดก_กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
 กวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์
กุรุงคมิคชาดก
 
ว่าด้วยการรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมคน
วีดีโอการ์ตูน_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_การ์ตูนช่อง_มหาวาณิชชาดก_ต้นไทรมหัศจรรย์
 ต้นไทรมหัศจรรย์
 มหาวาณิชชาดก
 ว่าด้วยโลภมากจนตัวตาย
คลิปนิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ทุมเมธชาดก_มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา_การเซ่นสรวงบูชายัญ
 มหาอุปราชผู้ทรงปัญญา
ทุมเมธชาดก
 ว่าด้วยการใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์
การ์ตูนสนุก_นิทานสอนใจ_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อุจฉังคชาดก_ยอดหญิงกตัญญู
 ยอดหญิงกตัญญู
อุจฉังคชาดก
 ว่าด้วยหญิงผู้มีใจรักพี่รักน้อง
คลิปวีดีโอนิทาน_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_กโปตกชาดก_นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
 นกพิราบกับกาเจ้าเล่ห์
กโปตกชาดก
 ว่าด้วยความเป็นผู้มีใจโลเล
 ไทย  /  
Eng
นิทานสนุก_นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_นฬปานชาดก_พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ_คลิปนิทาน
 พญาวานรผจญผีเสื้อน้ำ
นฬปานชาดก
 ว่าด้วยการใช้ปัญญาพิจารณา
 
นิทาน_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนช่อง_สุขวิหารีชาดก_สุขจริงหนอ_สุขจากการบวช
 สุขจริงหนอ
สุขวิหารีชาดก
 ว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
 
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_นันทิวิสาลชาดก_โคนันทิวิสาล_โคนันทวิสาล_พูดจาไพเราะ_คลิปนิทาน
 นันทิวิสาล โคจอมพลัง
นันทิวิสาลชาดก
 ว่าด้วยการพูดจาไพเราะ

 ไทย
  /  Eng 
 
การ์ตูนสนุก_การ์ตูนไทย_คลิปนิทาน_นิทานเด็ก_วีดีโอนิทาน_ลิงกับนกขมิ้น
 ลิงกับนกขมิ้น
 กุฏิทูสกชาดก
 ว่าด้วยลิงกับนกขมิ้น
 
การ์ตูนคุณธรรม_นิทานคุณธรรม_นิทานสอนใจ_การ์ตูนภาพ_นิทานชาดก_ตัณฑุลนาฬิชาดก
 บัณฑิตผู้เที่ยงธรรม
ตัณฑุลนาฬิชาดก
 ว่าด้วยความโลภจัดเห็นแก่ได้
 
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนช่อง_เวฬุกชาดก_ศิษย์หัวดื้อ
 ศิษย์หัวดื้อ
เวฬุกชาดก
 ว่าด้วยโทษของการดื้อรั้น
 
ไทย  /  วีดีโอ
นิทานเด็ก_การ์ตูนสนุก_วีดีโอนิทาน_มหิฬามุขชาดก_โทษของการคบคนพาล_ช้างมหิฬามุข
 พลายมหิฬามุขกับอำมาตย์บัณฑิต
มหิฬามุขชาดก
 ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล
นิทาน_นิทานสนุก_การ์ตูนช่อง_คลิปนิทาน_ขทิรังคารชาดก_มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 มหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
 ขทิรังคารชาดก
 ว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง
นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนภาพ_เภริวาทชาดก_ลูกหัวดื้อ_โทษการไม่รู้จักประมาณ
 ลูกหัวดื้อ
 เภริวาทชาดก
 ว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักประมาณ
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนคุณธรรม_การ์ตูนไทย_ผลชาดก_พ่อค้าผู้รอบรู้
 พ่อค้าผู้รอบรู้
 ผลชาดก
 ว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้
นิทานชาดก_นิทานภาพ_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนช่อง_นักขัตตชาดก_เวลาเป็นสิ่งมีค่า
 เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า
นักขัตตชาดก
 ว่าด้วยโทษของการถือฤกษ์ยาม

นิทาน_นิทานภาพ_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มาลุตชาดก_เสือพบสิงห์
 เสือพบสิงห์
มาลุตชาดก
ว่าด้วยการถือความเห็นตนเป็นใหญ่
นิทานภาพ_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_การ์ตูนคุณธรรม_มัจฉชาดก_พิษรัก
 พิษรัก
มัจฉชาดก
 ว่าด้วยความรักใคร่
 
นิทาน_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_การ์ตูนสนุก_อารามทูสกชาดก_ลิงอวดฉลาด
 ลิงอวดฉลาด
อารามทูสกชาดก
 ว่าด้วยความฉลาดในสิ่งไม่เป็นประโยชน์
 
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานคุณธรรม_อปัณณกชาดก_อปัณณกธรรม_พ่อค้าช่างสังเกต
 พ่อค้าช่างสังเกต
อปัณณกชาดก
 ว่าด้วยข้อปฏิบัติเพื่อป้องกัน ความผิดพลาด

 หน้า 1  /  หน้า 2

นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_คลิปวีดีโอนิทาน_ลักขณชาดก_ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 ลักขณะกวางยอดผู้นำ
 ลักขณชาดก
 ว่าด้วยคุณธรรมของผู้นำ
นิทานคุณธรรม_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานสอนใจ_มฆเทวชาดก_ความไม่ประมาท
 ความไม่ประมาท
มฆเทวชาดก
 ว่าด้วยเทวทูต
 

การ์ตูนธรรมะ_การ์ตูนสนุก_นิทานชาดก_การ์ตูนภาพ_ติฏฐชาดก_คลิปนิทาน
 บัณฑิตผู้หยั่งรู้
ติฏฐชาดก
 ว่าด้วยการหยั่งรู้อัธยาศัยใจคอผู้อื่น
นิทาน_นิทานชาดก_นิทานภาพ_นิทานเด็ก_อภิณหชาดก_วีดีโอนิทาน_คลิปนิทาน
 อำมาตย์บัณฑิต กับ พระยาช้างต้น
อภิณหชาดก
 ว่าด้วยการติดเพื่อน

นิทานคุณธรรม_การ์ตูนช่อง_นิทานเด็ก_วานรินทชาดก_พญาวานรกับจระเข้_ลิงกับจระเข้
 พญาวานรกับจระเข้
วานรินทชาดก
 ว่าด้วยปฏิภาณในการรักษาตัวรอด
 
ไทย  /  Eng
นิทาน_นิทานภาพ_การ์ตูนคุณธรรม_ปุณณปาติกชาดก_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน
 เศรษฐีกับนักเลงเหล้า
ปุณณปาติกชาดก
 ว่าด้วยความฉลาดทันคน
 
ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ  
พระธรรมเทศนาชาดก_เล่าชาดก_ฟังนิทาน_ฟังนิทานชาดก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทาน
 พระธรรมเทศนาชาดก
 ฟังพระธรรมเทศนา ชาดกเรื่องต่างๆ
 โดยพระภาวนาวิริยคุณ
หรรษาชาดก_นิทานธรรมะ_นิทานคุณธรรม_การ์ตูนสนุก_คลิปนิทาน_วีดีโอนิทานชาดก
 หรรษาชาดก ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2
 ชมวีดีโอการ์ตูนนิทานชาดก
 ให้ทั้งความสนุกและธรรมะสอนใจ
พุทธศาสนสุภาษิต การ์ตูนสุภาษิต สุภาษิตสอนใจ
พุทธศาสนสุภาษิต_มารดาเป็นมิตรในเรือนตน_วีดีโอการ์ตูน_การ์ตูนสุภาษิต_สุภาษิตสอนใจ_การ์ตูนนิทาน
 พุทธศาสนสุภาษิต
 มาตา มิตฺตํ สโก ฆเร
 มารดาเป็นมิตรในเรือนตน  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_การ์ตูนภาพ_คลิปนิทาน_การ์ตูนสนุก_นิทานภาพ
พุทธศาสนสุภาษิต_ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต_การ์ตูนสนุก_การ์ตูนนิทาน
 พุทธศาสนสุภาษิต
 ททมาโน ปิโย โหติ
 ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ_คลิปวีดีโอการ์ตูน_การ์ตูนสุภาษิตไทย
 พุทธศาสนสุภาษิต
 สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ
 คนจะได้เกียรติด้วยสัจจะ  วีดีโอ 
พุทธศาสนสุภาษิต_ความกตัญญูกตเวที_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต_การ์ตูนสุภาษิต_การ์ตูนภาพ
 พุทธศาสนสุภาษิต
 นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา
 ความกตัญญูกตเวที
 เป็นเครื่องหมายของคนดี  วีดีโอ 
คลิปนิทาน_การ์ตูนภาพ_พุทธศาสนสุภาษิต_เมตตาธรรมค้ำจุนโลก_วีดีโอการ์ตูน_สุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา
 เมตตาธรรมค้ำจุนโลก  วีดีโอ 
การ์ตูนภาพ_พุทธศาสนสุภาษิต_ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน_คลิปนิทาน_การ์ตูนสุภาษิต_สุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
 ตนแลเป็นที่พึ่งของตน  วีดีโอ 
คลิปนิทาน_พุทธศาสนสุภาษิต_คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร_วีดีโอนิทาน_สุภาษิตไทย_การ์ตูนสุภาษิต
 พุทธศาสนสุภาษิต
 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
 คนจะล่วงทุกข์ได้
 เพราะความเพียร  วีดีโอ 

 

นิทาน นิทานธรรมะ นิทานไทย นิทานธรรมะออนไลน์ นิทานธรรมะสอนคุณธรรม นิทานชาดก นิทานไทย นิทานเด็ก การ์ตูน การ์ตูนธรรมะ การ์ตูนคุณธรรม การ์ตูนไทย การ์ตูนภาพ การ์ตูนช่อง การ์ตูนเด็ก พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ศีลธรรม จริยธรรม กฏแห่งกรรม อดีตชาติ pass of life chadok chataka tale story of lord buddha fable thai cartoon thai manga law of kamma

Dhammakaya Foundation. All rights reserved.