รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

รูปนิทานชาดกลูกกวางหัวดื้อ ขราทิยชาดก ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

นิทานชาดก : ลูกกวางหัวดื้อ ขราทิยชาดก ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

นิทานชาดกเรื่อง

ลูกกวางหัวดื้อ

ขราทิยชาดก ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ภาพ  ป๋องแป๋ง
ลงสี  ปูเป้

 

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

ขราทิยชาดก ลูกกวางหัวดื้อ ว่าด้วยโทษของการว่ายากสอนยาก

จบ

ที่มา : หนังสือนิทานชาดก โดย พระภาวนาวิริยคุณ

 

ขราทิยชาดก

:: สาเหตุที่ตรัสชาดก ::


.....พระภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อแรกบวช มีความตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ครั้นนานเข้า ก็เกิดความเบื่อหน่าย คลายความเพียร เมื่อพระเถระและเพื่อนพระภิกษุด้วยกันตักเตือนเท่าไร ก็ไม่เชื่อฟังกลับดื้อรั้นโต้เถียงไม่ลดละ

..... ความทราบถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ทรงซักถามได้ความเป็นจริงแล้ว จึงตรัสว่า

....."ดูก่อนภิกษุ เธอไม่ได้เป็นคนดื้อเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นหรอกนะ แม้เมื่อชาติก่อน เธอดื้อด้านเสียจนกระทั่งต้องไปติดบ่วงตายมาแล้ว"

.....จากนั้น พระพุทธองค์ทรงนำ ขราทิยชาดก มาตรัสดังนี้


:: ข้อคิดจากชาดก ::


.....๑. ลูกดื้อๆ มักจะทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เนืองๆ และหากความดื้อรั้นนั้นเป็นเหตุทำให้ลูกถึงแก่ความตาย ก็จะทำให้เสียใจทวีขึ้นเป็นลำดับ เพราะลูกจะดื้อรั้นสักเพียงใด พ่อแม่ก็รักดังดวงใจ พ่อแม่และผู้ใหญ่ควรยึดถือแนวทางต่อไปนี้ในการอบรมบุตรหลาน คือ

.....๑. ควรฝึกให้ลูกหลานรู้จักกราบไหว้ รู้จักแสดงความเคารพ และสวดมนต์ก่อนนอนเป็นประจำ จะทำให้มีจิตใจอ่อนโดย ไม่หัวดื้อ ว่ายาก

.....๒. ทำความดีให้ลูกหลานดู เด็กจะได้จดจำยึดถือเป็นแบบอย่าง

.....๓. ไม่ทำชั่วเด็ดขาด เช่นไม่ดื่มเหล้า

.....๔. ไม่เข้าข้างลูกหลานเมื่อเขาทำผิด

.....๕. หาเพื่อนที่ดีให้ลูกหลาน อย่าปล่อยให้เที่ยวเล่นกับเพื่อนเกเร มิฉะนั้น จะติดนิสัยพาลเกเรมา

.....๖. หาหนังสือที่ดีมีสาระมาให้อ่าน

.....๗. หาครูบาอาจารย์ที่ดีมาอบรมสั่งสอนลูกหลาน

.....๒. นิสัยของคนเรา ไม่ว่าดีหรือเลว จะติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้ คนที่มีนิสัยดื้อรั้นควรรีบแก้ไขเสีย มิฉะนั้นจะไม่มีใครอยากแนะนำตักเตือน ควรถือว่า บุคคลที่ชี้โทษว่ากล่าวตักเตือนเรา เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้ เพราะทำให้เรารู้จุดที่ควรจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

....๓. เมื่อได้ยินได้ฟังเรื่องใดที่แปลกใหม่ อย่ารีบปฏิเสธ อันเป็นวิสัยของคนดื้อ ว่ายาก แต่ก็ไม่เชื่อฟังทันที เพราะจะเข้าลักษณะคนหูเบา หลงงมงาย ควรพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน จึงค่อยตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่

.....๔. ให้คิดเสมอว่า ตนเป็นผู้ไม่รู้ พึงต้องมีครู

นิทานชาดก เรื่องเดียวกันหน้าอื่นๆ
คำค้น :: นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี นิทา,นิทานชาดก,นิทานชาดกพร้อมรูปภาพประกอบ,นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์,นิทานชาดกออนไลน์,นิทานชาดกเรื่องสั้น,นิทานชาดก หมายถึง,นิทานชาดกและคติสอนใจ,นิทานสองภาษา,นิทานสำหรับเด็ก,นิทานก่อนนอน
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล