วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๐
วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา...อ่านต่อ
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายในปีนี้ (วันอังคารที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เป็นวันครบ ๑๐๐ ปีแห่งการบรรลุธรรม...อ่านต่อ
จะเห็นว่า ขนาดการนับถือศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเองยังมีแนวทางปฏิบัติหลายสายมาก...อ่านต่อ
เป็นสิ่งที่ปรากฏมาไม่ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่กิเลสอันได้แก่ โลภ โกรธ หลง ได้แฝง เข้าสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ หรือ ไอดอป (IDOP) เป็นอีกโครงการหนึ่งของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ดังที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่า การค้นพบวิชชาธรรมกายของพระเดชพระคุณ หลวงปู่ฯ นั้น มิได้เริ่มต้นจากการบรรลุธรรม...อ่านต่อ
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และศาสนา มีประชากรกว่า ๓๑ ล้านคน ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรมเชื้อสายมลายู โดยมีชนกล่มุ น้อยกลุ่มสำคัญคือ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย และชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มต่าง ๆ...อ่านต่อ
บทความเรื่องลังกาทวีป ประทีปพุทธธรรม ตอนที่ ๑ ได้กล่าวถึงลังกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร...อ่านต่อ

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ