วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๑๗๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ใจของมนุษย์เรานั้น สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน...อ่านต่อ
วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ...อ่านต่อ
นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร...อ่านต่อ
พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์...อ่านต่อ
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์...อ่านต่อ
ไม่ว่ามรสุมจะกระหน่ำเข้ามากี่ลูกก็ตาม วัดพระธรรมกายยังคงคอนเซปต์เดิม คือ มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
เดือนนี้เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งในชีวิตการสร้างบารมีของผู้เขียน ทำให้ผู้เขียนย้อนระลึกนึกถึงภารกิจสำคัญชิ้นหนึ่ง...อ่านต่อ
สมาธิแก้วเป็นโครงการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๓๙ แต่เดิมเป็นเพียงโครงการอบรมที่เน้นการนั่งสมาธิ...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเผยแผ่จากอินเดียและตั้งมั่น ณ เกาะลังกา หลังการสังคายนาครั้งที่ ๓ ราวปี พ.ศ. ๒๐๐ เศษ...อ่านต่อ
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมด้วยภาคีเครือข่าย บวร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญมหาสงกรานต์...อ่านต่อ
ภาพงานบุญวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗...อ่านต่อ
ความสะอาด ใคร ๆ ก็พึงปรารถนา ความไม่สะอาด ใคร ๆ ก็ไม่พึงปรารถนา...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ปัญหาทุกข์ทั้งโลกดับลงได้ด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น...อ่านต่อ
การที่ผู้ใดจะเป็นเนื้อนาบุญได้เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจของท่าน...อ่านต่อ
บ่อเกิดของศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือศาสนา เพราะเมื่อคนเรามีความศรัทธาในศาสนา ก็จะทุ่มเทอุทิศตน...อ่านต่อ
มีธรรมอยู่ ๒ ข้อ คือ “สันโดษ” (ความยินดีในของของตน) กับ “อัปปิจฉา” (ความมักน้อย) ซึ่งคนส่วนมากเข้าใจสับสนกันอยู่...อ่านต่อ
ทุกสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นได้เสมอ ถ้าเรามีจิตใจที่งดงาม จิตใจที่งดงามเริ่มต้นจากความคิด คำพูด และการกระทำที่ดีงาม...อ่านต่อ
นับจากวันที่ลูกได้มาที่วัดถึงปัจจุบัน ลูกไม่เคยห่างวัดเลย และได้ชวนน้องสาวมาวัดด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย คณะสงฆ์จังหวัดยะลาสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดกิจกรรม Inner Peace will Lead to World Peaceภายในงาน 45th Hong Kong Arts Festival เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำสมาธิ ซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนปฏิบัติได้...อ่านต่อ
เรื่องหลักของชีวิตก็คือ การปฏิบัติธรรมทําสมาธิให้หยุด นิ่งสนิทที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗...อ่านต่อ

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ