วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ช่วยบรรเทาภัยจากสภาวะโควิด-๑๙

สาธารณประโยชน์
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

ช่วยบรรเทาภัยจากสภาวะโควิด-๑๙

640709_22.jpg

แถลงการณ์จาก
พระมหานพพร ปุญญชโย
(ป.ธ.๙)

รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
คณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ วัดพระธรรมกาย

         ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์โดยได้สนองงานของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ด้วยการรวบรวมศรัทธาสาธุชนจัดทำช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพบ้าง เป็นอาหารกล่องปรุงสุกบ้าง เพื่อไว้เป็นสาธารณสงเคราะห์ ด้วยการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดทำถุงยังชีพ ๓๐๐ ชุด เพื่อนำไปให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีคนในครอบครัวติดเชื้อ ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทำให้คนที่เหลือในครอบครัวก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านประมาณ ๓๐๐ ครัวเรือน ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ จึงได้จัดทำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวที่ต้องกักตัว

                นอกจากนี้ ก็ยังได้ทำอาหารกล่องปรุงสุก มอบให้กับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งรองรับผู้ป่วยได้ ๑๐๐ เตียง โดยทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้รับผิดชอบในส่วนของอาหารกล่อง ซึ่งการส่งมอบอาหารกล่องดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยช่วงแรกตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๖๐๐ กล่อง ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๖๐๐ กล่อง รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐ กล่อง

                มากไปกว่านั้น ยังได้จัดทำถุงยังชีพอีก ๕๐๐ ชุด เพื่อมอบให้กับสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แห่งชาติ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

             ที่สำคัญ วัดพระธรรมกายได้ปวารณาในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยจะมอบอาหารช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด ๑๖๐ เตียง

                 ทั้งนี้ ความช่วยเหลือต่าง ๆ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายก็ยังเดินหน้ารวบรวมศรัทธาจากสาธุชนมอบความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย

              สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีจิตศรัทธาอยากมาร่วมสร้างสาธารณสงเคราะห์ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ก็สามารถนำข้าวของมาร่วมได้โดยให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ของจังหวัดปทุมธานี คือ สามารถนำส่งสิ่งของโดยบริษัทขนส่งต่าง ๆ หรือส่งไปรษณีย์ไทยมาที่วัดพระธรรมกาย (ครัว ๗๑ ปี) ๒๓/๒ ม.๗ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ซึ่งทางครัว ๗๑ ปี ก็จะทำการคัดแยกอาหารเหล่านี้บรรจุลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนต่อไป หรือท่านใดสะดวกร่วมเป็นปัจจัยก็สามารถทำได้ โดยบริจาคออนไลน์ได้ที่ https://donate.dkcmain.org หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วัดพระธรรมกาย เลขที่บัญชี ๑๕๒-๑-๒๐๒๐๘-๗

 

640709_23.jpg

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกาย
มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหาชิต ฐานชิโต เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ฯ มอบอาหารปรุงสุกใหม่ ๕,๖๐๐ กล่อง แก่นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

640709_24.jpg

640709_25.jpg

640709_26.jpg

             จากนั้น พระมหานพพร ปุญฺญชโย และผู้แทนบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด มอบกล้องวงจรปิด ๘ ตัว เครื่องบันทึกภาพ NVR พร้อมฮาร์ดดิสก์ ๑ เครื่อง จอภาพ ๑๘.๕ นิ้ว ๑ จอ ชุดไมโครโฟนและลำโพง ๑ ชุด รวมมูลค่า ๔๕,๐๐๐ บาท แก่นายแพทย์ศราวุธ ธนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญบุรี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันโควิด-๑๙ ของโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

640709_27.jpg

640709_28.jpg

วัดพระธรรมกายจัดเตรียมถุงยังชีพ-อาหารปรุงสุกใหม่ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙

             วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า อาสาสมัครฝ่ายโภชนาการ วัดพระธรรมกายจัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน ๕๐๐ ชุด และอาหารปรุงสุกใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งอยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลสนามของจังหวัดปทุมธานี และมอบช่วยเหลือแก่สมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ แห่งชาติ ในโครงการ มอบทาน มอบธรรม สู้ภัยโควิด-๑๙ ตามพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

640709_29.jpg

               สำหรับถุงยังชีพประกอบด้วย นมกล่องพร้อมดื่ม วุ้นเส้นอบแห้ง ปลากระป๋อง และนํ้าปลา พร้อมด้วยอาหารปรุงสุกใหม่ วันละ ๔๐๐ กล่อง

 

640709_30.jpg

วัดพระธรรมกายมอบกล้องวงจรปิด two ways talk
เป็นสาธารณสงเคราะห์แก่ห้อง ICU โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

               วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย พร้อมทีมงานบริษัท ดีเน็ต เทคโนโลยี จำกัด ได้มอบกล้องวงจรปิดแบบ two ways talk จำนวน ๘ ตัว เครื่องบันทึกภาพ NVR จอภาพไมโครโฟนและลำโพง จำนวน ๒ ชุด มูลค่า ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อติดตั้งที่หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อใช้ระบบ IT เสริมประสิทธิภาพและแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ โดยมีอาจารย์วัชระ อมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) เป็นผู้แทนรับมอบ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล