กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์ 
เมื่อข้าพเจ้าออกไปรับตําแหน่ง เป็นผู้อํานวยการโรงเรียน ในย่านชุมชนแออัด ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
เหตุการณ์ในชีวิตของข้าพเจ้าตอนนี้ เป็นเวลาที่ข้าพเจ้ายังไม่มีน้องชายคนรอง
ชาตินี้ยายกลัวอยู่อย่างเดียว กลัวว่าจะได้บุญน้อย บุญจะแพ้คนอื่นเขา
ลูกศิษย์รายหนึ่งของพ่อกับแม่ชื่อ ตาแป๊ะ เมื่อตาแป๊ะเรียนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จากโรงเรียนแล้วก็ไม่ทําการงานสิ่งใด
การรับคําแล้วไม่กระทําตามที่ตกลงไว้ ถือเป็นอนุโลมมุสา ส่วนเรื่องที่พูดกันตามธรรมเนียมแบบแผน
เวลานั้นเป็นปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จําได้ว่าข้าพเจ้าเพิ่งไปให้การอบรม ธรรมปฏิบัติและบรรยายธรรมแก่ข้าราชการ
หากเราได้มองโลก ไปตามความเป็นจริง เราจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ความสุขความเจริญทั้งมวล ย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้น เมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้ว

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันออกพรรษา และ พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พระบรมศพ
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันออกพรรษา
พระภิกษุ สามเณร พร้อมด้วยสาธุชน และเจ้าหน้าที่ วัดพระธรรมกาย ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
แพะรับบาป ชาดกว่าด้วยโทษของการฆ่าสัตว์เพื่อทำบุญ หน้า 1
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
มนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญ สัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อเสวยผลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีต
เมื่อวันเวลาเวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๖ กันยายน
ก่อนจะตอบคำถามเหล่านี้ อยากให้เราลองศึกษาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะผู้เป็นเลิศในด้านการบรรลุธรรม
“สาธารณรัฐสิงคโปร์” เป็นประเทศอัศจรรย์ที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึง ๑ ชั่วอายุคนทะยานขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าของโลก
ฉบับนี้ ผู้เขียนจะขอพาท่านผู้อ่านย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
หมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนนับว่าเป็นเกาะสวรรค์ เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็ใฝ่ฝันที่จะเดินทางไปแสวงหาความสุข
รอยจารึกอักษรโบราณอายุหลายร้อยปีที่ปรากฏบนแผ่นลานนั้น มีความหมายและทรงคุณค่าต่อการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เกิดเหตุแผ่นดินไหวในเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นที่ตั้งของโบราณสถานสำคัญจำนวนมาก

ศูนย์กลางของศาสนา หมายถึง องค์กร หรือ วัด ที่มีความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ บุคลากร และระบบบริหาร
อุบาสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลมาจากชนทุกชั้นวรรณะของสังคมคือ วรรณะกษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร
อุบาสก อุบาสิกา ก็คือ "พุทธศาสนิกชน" หรือชาวพุทธทุกคนซึ่งถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึก
วันสำคัญของพระสงฆ์ ได้แก่ วันพระ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันทอดกฐิน เป็นต้น

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร