กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ส่งใจไปนบนอบน้อม  บรรจงค้อมประนมก้มเกศี
กระบวนการจัดทำหลักสูตร ที่ยึดวัตรตามพระธรรมวินัย
ความหมายพระวินัย วินัย แปลว่า การกำจัด การเลิกละ ข้อนำไปให้วิเศษ ข้อนำไปให้แจ้ง ข้อนำไปให้ต่าง มีอธิบายตามลำดับความหมายนั้นว่า
จงคิดดี พูดดี ทำดีเถิด ความดีงาม ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
สิ่งที่ทนที่สุด  คือหน้า สิ่งที่กล้าที่สุด  คือใจ
ปฏิบัติตามแบบแผนวัจจกุฎีวัตร ด้วยจิตที่ผ่องใส เบิกบาน มีสติ ไม่ประมาท เห็นคุณค่าและกระทำจนเป็นนิสัย

วันนี้..เราจะไปกันที่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมืองคอร์ก (St. Peter's Cork) ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒
หลวงพี่ต้องขอกล่าวว่า คุณธรรมของคุณครูไม่เล็กมีมากมาย หากให้พูดเพียงไม่กี่นาทีนั้นยากมาก แต่คุณธรรมที่โดดเด่นที่หลวงพี่ได้สัมผัสจากคุณครูไม่เล็กก็คือ ความอดทน
“บุญ” นี้แหละคืออุปกรณ์ชั้นเลิศ เป็นดั่งแก้วมณีโชติรสที่จะบันดาลสรรพสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จได้ และการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เป็นปกตินิสัย คือ สิ่งที่เราทั้งหลายพึงกระทำ
การทำบุญกับคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ในยามคับขันนี้ บุญแรง ไม่ใช่เรื่องธรรมดา จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าผู้ทำบุญจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือ สนับสนุน ศัตรูหมู่ภัยพาลต่าง ๆ จะทำอะไรไม่ได้
ปัจจุบันนี้ มีศูนย์สมาธิเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้สมาธิของรัฐที่ไม่ไกลจากเมืองเคมบริดจ์นี้มี วัดพระธรรมกายบอสตัน โดยการนำของพระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติ พระครูบาไชยบูลย์ ธมฺมชโย และพิธีถวายไทยธรรมร่วมบุญกองทุนการศึกษา ณ วัดชเวปีตาปริยัติซาเต็งไต เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้มอบอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งของขวัญ
วัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดงานบุญเนื่องในวันอาทิตย์ 
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ  และพิธีถวายต้นสมบัติจักรพรรดิ์
วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัด
นาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ได้เข้าพิธีตัดปอยผม และพิธีปลงผม

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

 เพราะเหตุที่มนุษย์พากันประพฤติในสิ่งที่เป็นอกุศล ละสิ่งที่เป็นกุศล อายุและผิว
เมื่อพระองค์ทรงปกครองประชาราษฎร์ตามมติของพระองค์ ความเจริญจึงไม่
 หลังจากเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในหมู่มนุษย์ มนุษย์จึงปรึกษากันให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองขึ้นเป็นกษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่ว่ากล่าว ติเตียนและลงโทษผู้กระทำผิด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยลำดับ จึงขอนำลำดับเหตุการณ์ของความเสื่อมที่เกิดขึ้น
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร