กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พระ..มงคล เทพมุนี ศรีสาวก มงคล..ยก ชูชาติ พุทธศาสนา เทพ..มนุษย์ เลื่อมใส ไหว้วันทา มุนี..โรจน์ โชติวิชชา ธรรมกาย
ญาณทัสสนะ หมายถึง การเห็นและรู้อย่างแจ่มแจ้งตรงตามความเป็นจริง เป็นการเห็นด้วยญาณอันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยสมาธิ มิใช่เห็นด้วยตาธรรมดา (มังสจักษุ)
สัมมาอะระหัง..เถิด บุญบังเกิดบารมีใส ดวงธรรมผ่องอำไพ
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมั่นอ่านพูด ท่องจำ นำจิตใส
สำหรับธรรม ๕ ประการ อันเป็นเหตุให้พุทธสาวกเคารพบูชา  พระพุทธองค์เป็นอย่างยิ่งนั้น อาจจะขยายความโดยย่อได้ดังนี้
อัศจรรย์บุญ ยิ่งใหญ่ ไทยเมียนมาร์ อัศจรรย์ชน ศรัทธา มากมหาศาล

ณ เมืองหลวงแห่งนี้ มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่สนใจการฝึกสมาธิมาก ๆ ... ทำให้ พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนการทำสมาธิที่ โยคะเรคยาวิก ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกโยคะที่ดังที่สุดในกรุงเรคยาวิก
คำว่า “สังฆกรรม” นั้น พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ว่า “กิจที่พระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปรวมกันทําภายในสีมา”
เสาสีมา ก็คือ เสาที่เป็นเครื่องหมายบอกเขตแดนหรือพื้นที่ในการทำสังฆกรรมต่าง ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งการกำหนดเขตแดนในการทำสังฆกรรมนั้น ได้ใช้ลูกนิมิตฝังลงไปใต้ดิน เพื่อกำหนดเขตแดน
ประนมกรกรานกราบพระไตรรัตน์  จิตสงัดสรรเสริญพระศาสนา  สิบห้าค่ำเดือนแปดบรรจบมา  วันอาสาฬหบูชาประชุมกัน 
ใครเล่าจะคิดว่าจากเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่มาวัดตามคุณแม่ในทุก ๆ วันอาทิตย์ จะได้มาใช้ชีวิตในเส้นทางสายพิเศษและได้ยืนอยู่บนจุดอันทรงเกียรติ ที่หลายคนมุ่งมาดปรารถนา แต่น้อยคนนักที่จะก้าวไปถึง
อาตมาชื่อ พระโทมัส สิริมงฺคโล เดิมชื่อ Thomas Harper อายุ ๒๓ ปี เป็นชาวอังกฤษ และตอนนี้บวชพระเข้าพรรษาที่ ๑ อยู่ ณ ประเทศอังกฤษ

พิธีตักบาตรพระเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ ไชน่าทาวน์ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
งานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน
พระครูกมลธรรมรัตน์   เจ้าอาวาสวัดวังไทร เป็นพระอุปัชฌาย์  ซึ่งท่านมีความปลื้มใจ ดีใจเป็นอย่างยิ่ง
ชาวพุทธไทยและเมียนมา รวมใจจัดพิธีถวายผ้าไตร ไทยธรรม พร้อมทั้งถวายเทียนพรรษา
ตักบาตรพระเข้าพรรษา ใจกลางเมือง Woking  ณ ลาน Jubilee Square
คณะกัลยาณมิตรประเทศนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่างานสมโภชพระประธาน

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร