กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
(พระลูกชาย: พอหลับตาปุ๊บก็เหมือนเดินเข้าโรงภาพยนตร์ ดูเหมือนดูหนัง ดูโดยไม่ได้คิดอะไร ดูดวงดูกายที่ผุดขึ้นมา สามารถเข้าไปเป็นตรงนั้นได้ครับ)
วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ถ้าเราฝึกให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจนสมบูรณ์เหาะได้นี่ แสดงว่าใจมีคุณภาพระดับหนึ่ง ใจถึงไหนกายไปถึงนั่น
พระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติ เพราะท่านไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งข้องเกี่ยวเลย จะนิ่งแน่นเข้าไปเสวยวิมุตติสุขในนิโรธสมาบัติได้ ให้ลูกฝึกทำซ้ำ ๆ ให้คล่องให้ชำนาญ
ก็นั่งกันได้ดีนี่ ข้ามฉลามแห่งความฟุ้งไปได้ (พระลูกชาย: ครับ ข้ามได้อย่างง่าย ๆ ครับ) ข้ามฉลามแห่งความฟุ้ง (พระลูกชาย: พอจับจุดได้ปุ๊บก็ง่ายเลยครับ
ถ้าเรายังไม่ชัดก็ยังทำไม่ได้ เพราะต้องเรียนด้วยภาพ และต้องศึกษาเรียนรู้ในระดับที่โลกและสวรรค์ไม่ห่างกัน คนจากไปเหมือนไปต่างจังหวัด
(พระลูกชาย: ตอนนี้ผมก็ฝึกทำซ้ำ ๆ ใจนิ่งแน่น ปล่อยเข้าไปข้างในผ่านดวงผ่านกายไปถึงจุดที่ละเอียดสุด แล้วย้อนกลับมาทำซ้ำ ๆ ทำอย่างง่าย ๆ ครับ) ถ้าตรงนี้ได้ก็ง่ายแล้ว
พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นบุคคลที่เราควรเคารพบูชากราบไหว้ ท่านหยุดนิ่งอย่างเดียว ท่านสรุปว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” หยุดอย่างเดียว ผิดจากนี้ไม่ใช่
หมดเวลาสำหรับความหยาบแล้วล่ะ ถึงเวลาต้องละเอียดกันแล้ว อย่าไปติดกับกะโหลกกะลาอะไร ยังแข็งแรงกันอยู่ ต้องขวนขวายกัน รู้ไปถึงไหน ใจไปถึงนั่น
หลวงพ่อชอบไม่คิดอย่างอื่น อย่างอื่นก็ให้คนอื่นเขาคิดไป เราต้องไปเห็นกายเดิมของเราตั้งแต่ปฐมชาติ
พอใจหลุดจากเรื่องหยาบๆ ไปติดกับกายมนุษย์ละเอียด หลุดจากกายมนุษย์ละเอียดก็ไปติดกับกายทิพย์ หลุดจากกายทิพย์ก็ไปติดกับกายพรหม
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสีจีวร

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศล
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น และจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลก
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบำเพ็ญกุศลบุพเปตพลี เนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาสำหรับเยาวชน

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.042323700586955 Mins