สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 8

รายการหน้าต่างชีวิต โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

088เห็นนอกเห็นใน
089มีเป้าหมาย
090ภาวนามยปัญญา
091มหาอุบาสิกาวิสาขา
092ต่างชาติถึงธรรม
093พระคุณพ่อแม่
094ภาพรวมสวรรค์
095สวรรค์ชั้นที่1,2,3
096สวรรค์ชั้นที่4,5,6
097ท่องแดนภารตะปี47

 

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 8
คุณภาพของสื่อ :
12 5สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล