สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 9

รายการหน้าต่างชีวิต โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

098พุทธวิธีชนะความโกรธ
099นรก4,5,6ขุม
100ขอนับถือแต่พระพุทธพระธรรมได้หรือไม่
101การเลื่อนตำแหน่งลูกน้อง
102วิธีละนิวรณ์ 5
103เทคนิคอ่านหนังสือเร็ว-บรรลุธรรมเร็ว
104ความรู้เรื่องการทำงานและวางตัว
105คิดให้เป็น รู้จักคิด
106วิ่งไม่งาม
107พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย
108ประสบการณ์ยุโรป
109เข้าถึงพระเข้าถึงสุข

 

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 9
คุณภาพของสื่อ :
14 3สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล